Dvorac Stubički Golubovec

Dvorac Golubovec u Donjoj Stubici jedan je od najvrednijih hrvatskih dvoraca kasnobaroknog razdoblja. Posjeduje visoku arhitektonsku, povijesnu i ambijentalnu vrijednost, zbog kojih je proglašen kulturnim i prirodnim dobrom nacionalnog značenja. Po svojim arhitektonskim obilježjima pripada tipu višekrilnih dvoraca prepoznatljiva „U“ tlocrtna oblika.

Dvorac-Golubovec-iz-zraka

Perivojni ambijent dvorca sastoji se iz tri različite stilsko-pejzažne i funkcionalne cjeline: perivoj sjeverno od dvorca, perivojne šume zapadno i južno od dvorca, te Vilinske poljane zapadno od perivojne šume. Perivoj s perivojnom šumom spada među najljepše zagorske perivoje, a njegova posebnost su Vilinske poljane – veliki prostor na oko 84 hektara, valovita obličja s potocima, jezerima, ribnjacima, livadama, oranicama, gajevima, živicama uz vodotoke, hrastovim stablima  i prekrasnim vidicima prema sjevernim obroncima Medvednice.

Dvorac Golubovec je oko 1800. godine, dala izgraditi Regina pl. Domjanić, udana grofica Drašković, no već 1804. godine njezini nasljednici prodaju ga biskupu Maksimilijanu Vrhovcu koji dvorac obnavlja, te širi gospodarstvo kojim održava dvorac i omogućuje izgradnju kupališta u Stubičkim Toplicama. Vrhovac kupuje i posjed Donji Golubovec, kuriju s manjim gospodarstvenim zgradama, smještenu u blizini dvorca. Posjed dograđuje gospodarstvenim zgradama i pretvara u majur dvorca Golubovec. Nakon njegove smrti i promjenom vlasnika, dvorac doživljava stagnaciju, sve dok u njegov posjed se dolazi barun Levin Rauch koji ga obnavlja i unaprijeđuje. Nakon Drugog svjetskog rata, Golubovec je zadesila sudbina većine hrvatskih dvoraca, kada započinje njegovo propadanje, a zasluga sprječavanja njegove potpune devastacije pripada Kajkaviani, koja od 1996. g. otvara vrata dvorca posjetiteljima i od tada se u njemu održavaju koncerti, književne večeri, simpoziji, izložbe i druga događanja.

Dvorac-Golubovec---stara-sl

Golubovec kao sklop dvorca, perivoja, perivojne šume i Vilinskih poljana nudi različite sadržaje i atrakcije turističke važnosti. Neki od tih sadržaja se djelomice koriste, a drugi su planirani i očekuje se njihovo oživotvorenje.