Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Spomenici

Na području grada Donja Stubica, pri Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu evidentirano je i registrirano 6 svjetovnih spomenika kulture (mjesto Donja Stubica kao povijesno urbanistička cjelina, dvorac Golubovec s okolišem, majur Donji Golubovec, zgrada žandarmerijske stanice, zgrada ljekarne – Fellerova apoteka, kurija župnog dvora), zatim 5 sakralnih spomenika kulture (župna crkva Presvetog Trojstva, dvorska kapela sv. Regine i sv. Maksimilijana, grobljanska kapela zajedno sa svojom okolinom - mjesnim Grobljem, Poklonac u Lepoj Vesi, kapela sv. Antuna Padovanskog) i 4 arheološka lokaliteta (Stari grad gradište, župna crkva Presvetog Trojstva, Kamenjak, Dubrava – slavensko naselje). Osim navedenih spomenika kulture, pri Republičkom zavodu za zaštitu prirode vodi se kao park prirode - Park prirode Medvednica i kao hortikulturni spomenik - perivoj parka dvorca Stubički Golubovec.

Crkva-sa-zrakom-sunca

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 2596