Gradsko vijeće Donje Stubice donijelo je odluku o povećanju ekonomske cijene vrtića. Ona će od 1. siječnja porasti s dosadašnjih 1.760 na 2.000 kuna mjesečno. No, prema riječima gradonačelnika Nikole Gospočića za roditelje će cijena ostati ista. Oni i sada plaćaju manje od polovice, odnosno 800 kuna mjesečno, a tako će biti i ubuduće, dok će grad plaćati 1.200 kuna. Ta odluka o nepromijenjenoj cijeni za roditelje trebala bi biti donesena na idućoj sjednici Gradskog vijeća. Prema obrazloženju predsjednika Upravnog vijeća vrtića Nikole Boromise i gradonačelnika Nikole Gospočića, zbog porasta broja djece i zadovoljenja zakonskih standarda potrebno je povećati broj djelatnika te sadašnja ekonomska cijena ne pokriva troškove vrtića.