DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DONJA STUBICA SKUPLJI RODITELJIMA CIJENA OSTAJE ISTA

Gradsko vijeće Donje Stubice donijelo je odluku o povećanju ekonomske cijene vrtića. Ona će od 1. siječnja porasti s dosadašnjih 1.760 na 2.000 kuna mjesečno. No, prema riječima gradonačelnika Nikole Gospočića za roditelje će cijena ostati ista. Oni i sada plaćaju manje od polovice, odnosno 800 kuna mjesečno, a tako će biti i ubuduće, dok će grad plaćati 1.200 kuna. Ta odluka o nepromijenjenoj cijeni za roditelje trebala bi biti donesena na idućoj sjednici Gradskog vijeća. Prema obrazloženju predsjednika Upravnog vijeća vrtića Nikole Boromise i gradonačelnika Nikole Gospočića, zbog porasta broja djece i zadovoljenja zakonskih standarda potrebno je povećati broj djelatnika te sadašnja ekonomska cijena ne pokriva troškove vrtića.

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680