Civilna zaštita

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2024.godinu

Izvješće o stanju zaštite od požara i godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2023. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2024. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2023. godinu

Zaključak o usvajanju Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2023. godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Donja Stubica – (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 50/23)

Plan djelovanja civilne zaštite-Grad Donja Stubica

Prilozi-Plan djelovanja civilne zaštite-Grad Donja Stubica

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Donja Stubica za 2024. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda GRADA DONJA STUBICA za 2024. godinu

Pravilnik SRUUK -Postupak ranog upozoravanja stanovništva

Plan djelovanja Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Donja Stubica 2023.g.

Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u protupožarnoj sezoni u 2023. godini –  Grad Donja Stubica

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova u 2023. godini – Grad Donja Stubica

Plan motrenja čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara u 2023. godini Grad Donja Stubica

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2023. godini – Grad Donja Stubica

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2023. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2022. godinu