Akti gradonačelnika

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Donja Stubica za 2017.godinu.Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Donja Stubica za školsku 2017./2018. godinuIzvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za period 2008.-2016. godine, u 2016. Godini

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Plan izobrazbe službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica u 2017. godini

Plan normativne aktivnosti u 2017. godini

Plan prijma službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel i Komunalni pogon

Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Projekt Javnih radova – revitalizacija javnih površina, uklanjanje divljih deponija smeća, gospodarenje otpadom, kontrola onečišćenja i zaštita i očuvanje prirode u Gradu Donja Stubica za 2017. godinu

Plan normativne aktivnosti u 2015. godini

Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Odluka o imenovanju Povjerenstva za primopredaju izgrađene Športske dvorane uz zgradu Osnovne škole Donja Stubica

Odluka o pomoći za adaptaciju izgradnju kuće Đemili Mehičić

Odluka o izradi dva elaborata za sanacije klizišta u Lepoj Vesi i Donjem Hruševcu

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor za 2016. godinu prema socijalnim i stambenim kriterijima

Odluka o ponavljanju postupka povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Donja Stubica u 2016. godini

Odluka o odobravanju financijskih sredstava Osnovnoj školi Donja Stubica za pomoćnika u nastavi učeniku Jakovu Jagečiću

Odluka o odobravanju pomoći za troškove stanovanja u 2016. godinu

Projekt javnih radova u 2016. godini

Odobrenje za nabavu robe povodom proslave Sv. Antuna

Odluka o pokretanju postupka za izbor osoba za obavljanje komunalnih djelatnosti Odluka o pokretanju postupka za izbor osoba za obavljanje komunalnih djelatnosti

Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama u 2016. godini

Odluka o sufinanciranju majstorskog seminara violine učenici Ani Petriško

Odluka o subvencioniranju mjesečne željezničke karte za prijevoz redovnih studenata s područja grada Donja Stubica u 2016. godini

Odluka o odobravanju financijske pomoći za školovanje učenici Petri Kučkovečki

Odluka o odobravanju financijske pomoći za školovanje učenici Anici Varžić

Odluka o božićnom poklonu obiteljima s četvero i više djece

Odluka o odobravanju financijske pomoći za školovanje učeniku Ivanu Hrenu

Odluka o odobravanju financijske pomoći za školovanje učenici Marti Knezić

Odluka o odobravanju financijske pomoći za školovanje učenici Silviji Pišković

Odluka o odobravanju posebne stipendije studentu Marku Šobaku

Odluka o odobravanju nabave poklon paketa za učenike OŠ Donja Stubica prigodom obilježavanja Dana Sv. Nikole

Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2015./16.

Odluka o financiranju školske prehrane učeniku Tomislavu Horjanu

Odluka o financiranju školske kuhinje učeniku Davidu Belanoviću

Odluka o sufinanciranju prijevoza Mariju Bakeku

Odluka o financiranju školske kuhinje

Odluka o financiranju školske prehrane učenicima Tuškan

Odluka o financiranju školske kuhinje učenicima Petru i Patriciji Pripeljaš

Odluka o financiranju školske kuhinje učeniku Zlatku Dolencu

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola koji koriste uslugu prijevoza „Presečki grupe“ d.o.o.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola koji koriste uslugu prijevoza „DIV-a-4“ d.o.o., na relaciji Bedekovčina – Zlatar – Bedekovčina

Odluka o sufinanciranju troškova željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenicima Osnovne škole Bedekovčina koji to pravo ostvaruju po DPS

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenicima Osnovne škole Donja Stubica koji to pravo ostvaruju po DPS

Izvješće o radu gradonačelnika siječanj – lipanj 2015. godine

Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje iz vlastite nadležnosti

Grad Donja Stubica sufinancira nabavu školskih udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole u školskoj 2015./2016. godini, koji imaju prebivalište na području Grada Donja Stubica, u iznosu od 300,00 kn, po učeniku.
 

Uvjete i detalje možete pročitati u dokumentu u nastavku:

Sufinanciranje nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Donja Stubica, za školsku 2015./2016. godinu

Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Zahtjev za sufinanciranje udžbenikaOdluka o subvencioniranju mjesečne željezničke karte za prijevoz redovnih studenata s područja grada Donja Stubica u 2015. godini

Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija u šk/akad.god.2014/15.

Sufinanciranje prijevoza učenicima Osnovne škole Bedekovčina s područja Grada Donja Stubica (Lepa Ves i Vučak) u šk. god. 2014./15.

Sufinanciranje prijevoza učenicima Osnovne škole Donja Stubica u šk. god. 2014./15.

Sufinanciranje željezničkih karata učenicima srednje škole s područja Grada Donja Stubica u šk. god. 2014./15.