VIRUS COVID-19 - ODLUKA O POTREBI OGRANIČENJA RADA I MJERAMA PONAŠANJA NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA OD DANA 16. OŽUJKA 2020.

MJERE I PONAŠANJA NA PODRUČJU GRADA:

S ciljem sprečavanja širenja virusa COVID-19 od dana 16.3.2020. na području Grada Donja Stubica nalaže se provedba sljedećih mjera:

 • pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo
 • ograničava se okupljanje građana na otvorenom i zatvorenom prostoru te se okupljanja mogu održavati isključivo uz odobrenje Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
 • privremeno se obustavlja rad Dječjeg vrtića Bubamara i gradske knjižnice i čitaonice
 • privremeno prestaje održavanje sajma u Kolodvorskoj ulici
 • zatvaraju se svi sportski tereni i igrališta na području Grada te prestaje korištenje gradske sportske dvorane kod Osnovne škole
 • privremeno prestaje korištenje Doma kulture
 • privremeno prestaje korištenje svih društvenih domova na području Grada
 • ukopi pokojnika mogu se održavati isključivo u krugu obitelji
 • Jedinstveni upravni odjela Grada Donja Stubica ograničava neposredan rad sa strankama na način da se isti odvija isključivo telefonskim putem na broj 286-141 ili putem elektronske pošte stubica@kr.t-com.hr
 • ograničenje neposrednog rada sa strankama odnosi se i na trgovačka društva čiji je osnivač Grad
 • privremeno se zatvaraju prostori koje koriste udruge civilnog društva za svoje aktivnosti
 • podržava se rad gerontodomaćica na području Grada u svrhu obilaska korisnika programa Pomoć u kući, ostalih rizičnih skupina i starijih osoba koje žive same, a radi posjete i dostave životno važnih prehrambenih artikala i lijekova

Odluka će se primjenjivati do opoziva a stupa na snagu danom donošenja.

/files/Odluka mjere i ponasanje na podrucju Grada(1).doc

 

MJERE ZA GROBLJE:

S ciljem sprečavanja širenja virusa COVID-19 od dana 17.3.2020. ukopi pokojnika na gradskom groblju Donja Stubica mogu se održavati isključivo u krugu obitelji i bez otvaranja lijesa s pokojnikom.

Sućut obitelji pokojnika izražava se samo naklonom, bez rukovanja ili drugih fizičkih kontakata, kako bi se smanjila mogućnost zaraze ili prijenosa virusa te, koliko god je to moguće, održava se međusobna fizička odaljenost veća od jednog metra.

/files/Odluka Groblje.doc

 

MJERE ZA VRTIĆ:

S ciljem sprečavanja širenja virusa COVID-19 dana 16.3.2020. zatvara se Dječji vrtić Bubamara ( u daljnjem tekstu - Vrtić).

U razdoblju od 16.3.2020. do 19.3.2020. Vrtić će pružati usluge za djecu koju roditelji ne mogu zbrinuti kod kuće.

Dana 19.3.2020. Vrtić prestaje s pružanjem svih svojih usluga.

Ova odluka će se primjenjivati do opoziva.

/files/Odluka Vrtic.doc

 

MJERE O OSLOBAĐANJU RODITELJA OD PLAĆANJA EKONOMSKE CIJENE VRTIĆA:

S ciljem sprečavanja širenja virusa COVID-19 dana 16.3.2020. zatvoren je Dječji vrtić Bubamara ( u daljnjem tekstu - Vrtić).

Tijekom trajanja mjere iz čl. 1 roditelji djece s prebivalištem na području grada Donja Stubica oslobađaju se obveze plaćanja mjesečnog učešća u financiranju cijene Vrtića.

Grad Donja Stubica nastavit će osiguravati sredstva za financiranje troškova smještaja djece u vrtićima izvan područja Grada Donja Stubica onim roditeljima kojima je to ranije odobreno sukladno važećim gradskim aktima.

Ova odluka će se primjenjivati do opoziva. 

/files/Odluka Vrtic-financiranje.doc

Linkovi