Važniji brojevi telefona

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA (ODVOZ SMEĆA) EKO FLOR - PLUS d.o.o. Oroslavje, Mokrice 180 c tel: 049 249 237, 049 249 240 fax: 049 249 238 KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA Dimnjačar Miljenko Kišak, Možđenec 41, Novi Marof mob: 091 518 285 fax: 042 606 054 POGREBNE USLUGE Komunalni pogon Grada Donja Stubica tel: 049 286 141 fax: 049 286 112 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – Donja Stubica dr. Anđelko Glivar, ordinacija opće medicine tel: 049 500 988 mob: 099 4057 600 dr. Lidija Šipek, ordinacija opće medicine tel: 049 500 988 mob: 098 354 952 dr. Marin Kovačić, ordinacija opće medicine tel: 049 500 987
Služba hitne medicinske pomoći tel: 049 286 208

STOMATOLOŠKA AMBULANTA
tel: 049 286 123 Medija Hrvoje, stomatološka ordinacija tel: 049 286 445 Perinić Biserka, stomatološka ordinacija tel: 049 286 423

LJEKARNE ŠVALJEK 049 286 002

POLIKLINIKA POLANČEC 049 286 710

POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I NEUROLOGIJU PUNEK 049 286 776

VETERINARSKA STANICA DONJA STUBICA 049 286 095

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 049 286 251

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 049 286 260

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 049 286 109

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DONJA STUBICA 049 286 330

POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 049 201 539

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA 049 325 355

OPĆINSKI SUD U ZLATARU – ispostava Donja Stubica 049 587 000

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DONJOJ STUBICI Toplička 10, Donja Stubica

ODVJETNIČKI URED MIRJANA EBNER-KARAŽIJA 049 286 245

ODVJETNIČKI URED ŽELJKO ŠKUDAR 049 287 584

PREKRŠAJNI SUD U ZLATARU – ispostava Donja Stubica 049 588 130

JAVNI BILJEŽNIK, Marija Cvidini 049 286 268

URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI 049 286 124

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, područni ured za katastar Krapina 049 200 770

MATIČNI URED 049 286 126

FINA 049 286 930

ZAGREBAČKA BANKA 049 329 700

HRVATSKA POŠTA 049 286 058

RADIO STUBICA 049 288 005

ŽUPNI URED DONJA STUBICA 049 286 020

OSNOVNA ŠKOLA DONJA STUBICA 049 286 201

PODRUČNA ŠKOLA VUČAK 049 213 233

PODRUČNA ŠKOLA LEPA VES 049 213 051

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA 049 287 724

PRIVATNA GLAZBENA OSNOVNA ŠKOLA BONAR 049 315 160

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DONJA STUBICA 049 500 410

KAJKAVIANA 049 286 463

perunike_3

Natječaji, javni pozivi, obrasci

Objava Projekta: "Prilogodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora Gornja Suubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica"   link...

Svi obrasci