VAŽNA OBAVIJEST O MOBILNIM RECIKLAŽNIM DVORIŠTIMA NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA

/files/Grad Donja Stubica - Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta(2).pdf

 

Obavijest za građane o postavi mobilnih reciklažnih dvorišta na području grada Donja Stubica od strane EKOFLOR-PLUS d.o.o.

Datumi postave:        17.10.2019.

                                  16.01.2020.

                                  16.04.2020.

 

u gradu Donja Stubica, na javnoj površini na adresi Matenačka bb – u vremenu od 08:00 do 09:00 sati

u naselju Donja Podgora, na javnoj površini na adresi Donja Podgora 8, kod Društvenog doma Podgora - u vremenu od 09:15 do 10:15 sati

- u naselju Gornji Hruševec, na javnoj površini na adresi Hruševec 199a, kod Društvenog doma Gornji Hruševec - u vremenu od 10:30 do 11:30 sati

- u naselju Lepa Ves, na javnoj površini na adresi Lepa Ves 17c, kod Društvenog doma Lepa Ves - u vremenu od 11:45 do 12:45 sati

 

Putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljati će se sljedeće vrste otpada: pesticidi, ulja i masti, fotografske kemikalije, lužine, kiseline, otapala, boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, deterđenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, drvo koje sadrži opasne tvari, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale uključujući prazne spremnike pod tlakom, ambalaža od papira i kartona, papir i karton, ambalaža od metala, metali, staklena ambalaža, staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća, tekstil, glomazni otpad, jestiva ulja, boje, tiskarske boje, ljepila i smole, lijekovi, baterije i akumulatori koji nisu pod KBO 20 01 33, deterdženti koji nisu pod KBO 20 01 29, filteri za ulje i EE otpad.

Linkovi