Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 541

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 818

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 933

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 88

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 334

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 279

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 309

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 327

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 317

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 133

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 357

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 131

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 266

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 134

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 119

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 210

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 123

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 124

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 122

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 140

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 135

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 342

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 326

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 345

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 382

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 133

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 130

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 350

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 132

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 362

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 325

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 139

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 316

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 372

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 354

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 372

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 379

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 377

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 393

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 470