Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 390

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 640

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 749

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 76

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 296

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 252

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 269

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 290

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 277

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 107

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 315

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 118

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 251

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 122

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 110

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 196

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 112

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 110

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 112

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 127

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 122

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 315

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 293

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 319

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 357

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 122

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 117

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 318

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 120

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 330

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 295

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 128

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 294

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 348

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 318

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 334

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 354

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 352

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 365

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 424