Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 296

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 534

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 645

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 64

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 256

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 225

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 231

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 258

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 257

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 94

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 290

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 103

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 239

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 112

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 99

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 183

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 99

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 98

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 101

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 116

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 109

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 289

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 275

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 290

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 316

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 108

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 106

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 307

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 108

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 315

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 278

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 118

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 268

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 305

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 304

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 294

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 318

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 313

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 318

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 384