Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 97

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 297

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 417

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 47

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 209

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 192

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 187

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 212

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 215

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 79

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 255

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 90

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 214

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 97

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 86

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 166

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 86

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 85

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 86

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 101

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 94

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 246

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 238

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 250

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 274

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 95

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 95

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 270

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 96

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 274

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 236

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 108

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 234

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 264

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 269

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 251

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 265

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 267

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 271

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 345