Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 839

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 1212

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 1317

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 132

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 456

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 330

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 366

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 483

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 411

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 179

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 517

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 174

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 307

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 176

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 157

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 258

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 161

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 159

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 166

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 182

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 173

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 397

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 386

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 393

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 433

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 173

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 174

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 430

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 170

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 446

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 390

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 178

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 370

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 485

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 435

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 477

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 438

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 431

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 509

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 608