Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 419

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 672

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 779

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 78

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 299

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 253

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 273

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 296

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 284

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 109

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 323

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 118

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 254

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 122

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 111

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 197

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 112

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 112

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 112

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 128

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 125

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 316

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 299

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 321

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 360

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 123

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 120

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 321

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 122

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 334

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 301

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 128

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 296

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 351

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 325

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 337

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 357

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 356

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 368

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 427