Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 481

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 747

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 852

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 82

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 309

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 264

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 284

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 318

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 304

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 115

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 342

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 127

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 261

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 128

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 114

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 202

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 118

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 117

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 119

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 135

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 130

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 328

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 315

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 328

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 371

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 127

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 126

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 335

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 126

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 351

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 315

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 134

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 304

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 361

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 342

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 348

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 368

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 366

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 383

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 447