Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 679

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 998

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 1113

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 102

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 349

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 297

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 323

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 364

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 353

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 156

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 394

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 146

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 280

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 146

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 132

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 226

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 137

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 135

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 140

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 157

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 150

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 355

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 358

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 355

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 395

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 148

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 147

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 384

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 146

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 396

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 358

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 155

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 332

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 392

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 387

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 386

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 397

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 393

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 410

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 487