Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 461

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 724

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 829

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 81

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 306

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 259

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 283

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 310

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 298

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 112

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 334

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 122

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 258

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 125

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 113

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 199

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 114

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 114

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 114

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 132

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 127

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 322

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 310

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 325

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 369

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 125

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 122

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 332

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 125

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 346

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 310

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 130

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 299

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 356

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 334

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 343

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 363

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 365

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 378

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 439