Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 350

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 600

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 709

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 70

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 285

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 245

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 260

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 282

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 269

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 102

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 306

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 111

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 245

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 117

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 105

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 191

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 105

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 106

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 108

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 125

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 117

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 305

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 287

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 310

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 350

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 114

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 112

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 313

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 115

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 323

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 287

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 123

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 286

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 337

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 314

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 324

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 345

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 338

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 351

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 416