Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 930

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 1305

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 1409

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 163

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 500

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 365

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 408

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 506

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 438

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 207

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 538

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 195

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 336

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 201

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 181

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 284

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 190

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 188

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 192

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 206

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 200

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 432

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 423

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 434

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 478

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 196

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 206

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 458

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 197

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 480

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 431

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 202

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 410

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 522

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 469

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 516

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 478

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 468

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 543

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 639