Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 472

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 736

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 843

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 82

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 307

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 262

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 283

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 312

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 300

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 113

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 337

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 123

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 259

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 128

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 114

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 200

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 117

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 116

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 117

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 134

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 129

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 327

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 313

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 328

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 369

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 126

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 124

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 335

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 125

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 350

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 313

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 131

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 301

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 356

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 337

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 345

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 364

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 365

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 379

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 441