Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 23 Prosinac 2015 09:51

Hitovi: 173

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. godine

Obrazloženje uz Proračun

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2014.-30.06.2015. godine

Izvršenje programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje plana razvojnih programa Grada Donja Stubica od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godineIzvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.

 

Ažurirano Ponedjeljak, 28 Rujan 2015 23:09

Hitovi: 417

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014. godine

Izvršenje plana razvojnih Programa GRADA DONJA STUBICA 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 1.1.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju godišnjeg konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Donja Stubica prema stanju na dan 31.12.2014. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

 

Ažurirano Srijeda, 24 Lipanj 2015 10:55

Hitovi: 739

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 1613

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 2074

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 2157

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 343

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 748

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 618

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 692

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 832

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 714

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 388

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 825

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 368

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 522

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 368

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 360

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 472

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 364

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 368

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 362

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 378

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 379

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 667

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 676

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 684

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 749

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 371

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 389

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 737

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 370

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 733

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 688

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 363

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 679

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 763

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 725

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 759

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 731

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 733

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 803

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 882