Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 734

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 1066

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 1182

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 109

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 358

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 302

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 327

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 399

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 386

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 159

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 432

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 149

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 283

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 150

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 136

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 229

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 138

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 138

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 141

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 159

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 152

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 359

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 361

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 359

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 399

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 153

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 153

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 408

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 150

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 424

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 361

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 158

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 344

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 402

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 414

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 391

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 401

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 396

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 419

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 527