Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 589

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 885

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 998

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 95

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 339

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 284

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 313

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 341

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 332

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 139

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 373

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 137

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 271

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 138

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 123

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 216

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 128

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 128

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 129

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 144

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 141

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 347

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 339

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 348

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 386

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 140

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 135

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 364

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 137

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 377

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 341

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 146

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 321

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 378

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 367

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 377

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 385

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 384

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 398

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 473