Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća, 17. prosinca 2014. godine

Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća od 17. prosinca 2014. godine

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna DPU "Stubički Trnac", Donja Stubica

II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

II. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2014. godinu

II. izmjena programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2014.-2016. godine

II. izmjena programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2014. godinu

I. Izmjena plana nabave za 2014. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2015. godini

II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.godinu

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015. godinu

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2015.-2017. godine

II. Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Proračun Grada Donja Stubica za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica za 2015. godinu

 

 

Ažurirano Srijeda, 21 Siječanj 2015 20:05

Hitovi: 46

6. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća

Proračun za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Konsolidirani proračun za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna GDS za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan prijema službenika i namještenika u JUO i KP GDS za 2014. godinu

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini

Plan rasporeda sredstava od zakupa i zakupa za ribnjaka - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014. godinu

Plan razvojnih programa 2014. - 2016. godine

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014. godinu

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2014. - 2016. godinu

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2014. godinu

Program utroška sredstava šumarskog doprinosa u 2014. godini

Rješenje o imenovanju ravnateljice PUO DS

3. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstva potpore - EVOLVE

 

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:40

Hitovi: 892