Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Ažurirano Četvrtak, 07 Siječanj 2016 18:52

Hitovi: 217

24. sjednica Gradskog vijeća, 7. prosinca 2015. godine

Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća, održane 7.12.2015. godine

Proračun Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Plan razvojnih Programa Grada Donja Stubica 01.01.- 30.06.2015. godine

Obrazloženje uz Proračun Grada Donja Stubica za 2016. godine i projekcije za 2017.-2018. godine

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016. godinu

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2016.-2018. godine

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2016.

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2016. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

Zaključak Gradskog vijeća o odobravanju Program rada Savjeta mladih Grada Donja Stubica za 2016.godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Zaključak o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica za 2015. godinu

 

Ažurirano Četvrtak, 24 Prosinac 2015 12:56

Hitovi: 353