Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Ažurirano Četvrtak, 16 Listopad 2014 16:20

Hitovi: 1

6. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća

Proračun za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Konsolidirani proračun za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna GDS za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan prijema službenika i namještenika u JUO i KP GDS za 2014. godinu

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini

Plan rasporeda sredstava od zakupa i zakupa za ribnjaka - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014. godinu

Plan razvojnih programa 2014. - 2016. godine

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014. godinu

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2014. - 2016. godinu

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2014. godinu

Program utroška sredstava šumarskog doprinosa u 2014. godini

Rješenje o imenovanju ravnateljice PUO DS

3. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstva potpore - EVOLVE

 

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:40

Hitovi: 649

4. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

 

Ažurirano Četvrtak, 10 Listopad 2013 11:45

Hitovi: 796