Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju


Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2015.-2017. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica:

Javni poziv za prijavu programa iz područja kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i ostalih područja od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2015. godinu, projekcija za 2016. i 2017.godinu

Prijavnica za financiranje projekata Grada za 2015. godinu

Prijavnica udruge

 

Ažurirano Srijeda, 15 Listopad 2014 12:45

Hitovi: 4

Ažurirano Subota, 27 Rujan 2014 11:33

Hitovi: 15

Ažurirano Ponedjeljak, 15 Rujan 2014 15:10

Hitovi: 15

Ažurirano Utorak, 22 Srpanj 2014 13:31

Hitovi: 173

Ažurirano Ponedjeljak, 18 Studeni 2013 11:29

Hitovi: 704

Ažurirano Ponedjeljak, 07 Listopad 2013 16:41

Hitovi: 739

Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2014-2016. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica.

Javni poziv, kao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku, a za sva pojašnjenja možete se obratiti na Grad Donja Stubica, tel. 049/286-141, radnim danom od 7,00-15,00 sati.

Rok za podnošenje prijave je 20.10.2013. godine.

Javni poziv za prijavu programa iz područja interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2014. godinu

 

Prijavnica za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.pdf

Prijavnica za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.doc

 

Dodatak Prijavnici za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.pdf

Dodatak Prijavnici za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.xls

 

Ažurirano Srijeda, 09 Listopad 2013 10:50

Hitovi: 1041

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 150

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 353

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 457

Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2013. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica.

Javni poziv u cijelosti kao i Obrasce prijavnice za financiranje redovnih programa rada i posebnih projekata mogu se preuzeti niže, na web stranicama Grada ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica.

Javni poziv za prijavu programa za 2013. godinu

Obrazac prijavnica za financiranje programa za 2013. godinu

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 660

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 122

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 123

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 404

Natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 71 od 29.06.2012. godine.

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 239

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 347

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 271