Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju


Ažurirano Subota, 16 Srpanj 2016 11:25

Hitovi: 27

Ažurirano Petak, 15 Srpanj 2016 09:09

Hitovi: 24

Ažurirano Utorak, 12 Srpanj 2016 20:35

Hitovi: 49

Obavještavamo Vas da je Krapinsko-zagorska županija objavila  slijedeće natječaje:

1.      Natječaj za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike u svrhu povećanja ekonomske veličine gospodarstva temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine.  Dokumentacija za natječaj na linku:http://kzz.hr/mladi-poljoprivrednici-2016

 2.      Natječaj za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te unapređenja poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/odrzivost-poljoprivredne-proizvodnje-2016

 3.      Natječaj za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za kupnju malih purića i nabavu hrane za male puriće  u cilju povećanja broja zagorskih purana kao autohtone pasmine domaćih životinja na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 14. srpnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/natjecaj-uzgoj-zagorskog-purana-2016-2

 4.      Objavljen je i Javni poziv za prijavu na 14. Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije. Rok za prijavu je 27. lipanj 2016. godine.

            Dokumentacija se nalazi na linku:  http://kzz.hr/14-natjecanje-oraca-prijava

Ažurirano Ponedjeljak, 20 Lipanj 2016 07:54

Hitovi: 67

Ažurirano Srijeda, 16 Ožujak 2016 11:52

Hitovi: 152

Ažurirano Četvrtak, 14 Siječanj 2016 13:07

Hitovi: 382

Grad Donja Stubica raspisao je Natječaj za odobravanje stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016., i to za: 20 učeničkih i 20 studentskih stipendija.

Odlukom gradonačelnika utvrđena su deficitarna zanimanja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016., za slijedeće obrazovne programe: medicina, strojarstvo, elektrotehnika, kineziologija, matematika, kemija i ekonomika poduzetništva. 

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Gradskoj upravi grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, soba 41, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koju treba priložiti.

Natječaj je otvoren do 16. studenoga 2015. godine i objavljen je na web stranicama Grada i na oglasnoj ploči grada Donja Stubica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 286-141.

Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Zahtjev za odobrenje stipendije u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Izjava o članovima kućanstva

Ažurirano Četvrtak, 29 Listopad 2015 17:48

Hitovi: 758

Ažurirano Ponedjeljak, 26 Listopad 2015 21:17

Hitovi: 245

Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 105 od 2. listopada 2015. godine.

Ažurirano Ponedjeljak, 05 Listopad 2015 19:49

Hitovi: 785

Ažurirano Petak, 10 Srpanj 2015 11:11

Hitovi: 1046

Korupcija, sukob interesa, nečasno obnašanje javnih ovlasti, nipošto nisu u kategoriji služenja u interesu javnosti. Zloporaba ovlasti u privatnom interesu ili interesu uske grupe ljudi, jedna je od glavnih kočnica razvoja i napretka zajednice i društva u cjelini. Kako bi se ti pojavni oblici onemogućavali na samom početku i sjekli u korijenu, sve se više uočava neophodnost edukacije o antikoruptivnoj problematici i aktivnim mjerama za sprečavanje korupcije na svim razinama – od najviših, pa sve do lokalne razine. U nastojanju praćenja i suzbijanja korupcije na području Krapinsko-zagorske županije, Županijska skupština donijela je Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva čije zadaće, između ostalog su, edukativne aktivnosti za građane i javnost, poticanje na odgovorno ponašanje pri prepoznavanju i prijavi sukoba interesa i korupcije, do rješavanja konkretnih različitih oblika nedopuštenog ponašanja proisteklih iz sukoba interesa. Sukladno odredbama Odluke, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Krapinsko-zagorske županije objavljuje ponovni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije. Pozivaju se svi zainteresirani koje zanima ova problematika i koji bi se željeli angažirati u ovom tijelu, da svojim aktivnostima daju svoj doprinos stvaranju demokratskog i uljuđenog okruženja u kojem živimo.

Sva potrebna dokumentacija za isticanje kandidatura nalazi se na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr pod rubrikom Natječaji i javni poziv http://www.kzz.hr/antikorupcijsko-povjerenstvo-poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave – zaključno do 15. svibnja 2015. godine.

Ažurirano Utorak, 21 Travanj 2015 20:53

Hitovi: 1522

Objavljuje se Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Donja Stubica

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Donja Stubica koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se mogu podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica i u nastavku na web stranici Grada Donja Stubica.

Rok za prijavu kandidata je petnaest dana od dana objave ove Odluke, odnosno do 12. ožujka 2015. godine.

Obrasci - Savjet mladih

Obrasci za prikupljanje potpisa

Ažurirano Petak, 27 Veljača 2015 21:35

Hitovi: 1600

Utvrđuje se Prijedlog I. Izmjena i dopuna DPU "Stubički Trnac" Donja Stubica za javnu raspravu.

Javni uvid trajat će od 18. studenog 2014. do 26. studenog 2014. godine, a provest će se u prostorijama Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica.

Javno izlaganje održat će se dana 21. studenog 2014. godine u prostorijama Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica s početkom u 14:00 sati.

Više možete pročitati na: Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna DPU-a "Stubički Trnac", Donja Stubica

 

 

Ažurirano Utorak, 11 Studeni 2014 20:09

Hitovi: 2667

Grad Donja Stubica, kao davatelj koncesije objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica.

Krajnji rok za podnošenje zatvorene ponude je 8.12.2014. godine do 11,00 sati.

Više pročitajte na: Obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica

Ažurirano Utorak, 11 Studeni 2014 20:01

Hitovi: 1749

Pozivaju se svi zainteresirani redovni učenici srednjih škola i redovni studenti, koji imaju prebivalište na području grada Donja Stubica, a ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi, da dostave zahtjev i dokumentaciju za odobrenje stipendije u školskoj – akademskoj godini 2014/2015.
Natječaj se objavljuje za: 20 učeničkih stipendija i 20 studentskih stipendija.

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u šk. – akad. godini 2014/2015.

Zahtjev za odobrenje stipendije u šk./akad.god.2014/2015.

Izjava o članovima kućanstva

 

Ažurirano Srijeda, 05 Studeni 2014 10:11

Hitovi: 1877

Predmet natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje (zimska služba) na području Grada Donja Stubica, i to: nerazvrstane ceste, gradske ulice, nogostupi, trgovi, parkirališta i slične javno prometne površine.

Rok za predaju ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja u "Narodnim novinama". Natječaj objavljen u "Narodnim novinama" broj 127 od 29.10.2014. godine.
Više o natječaju možete pročitati u nastavku:

Ponovljeni javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja

 

Ažurirano Subota, 01 Studeni 2014 13:44

Hitovi: 2111

Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2015.-2017. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica:

Javni poziv za prijavu programa iz područja kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i ostalih područja od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2015. godinu, projekcija za 2016. i 2017.godinu

Prijavnica za financiranje projekata Grada za 2015. godinu

Prijavnica udruge

 

Ažurirano Srijeda, 15 Listopad 2014 12:45

Hitovi: 2766