Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju


Ažurirano Ponedjeljak, 15 Rujan 2014 15:10

Hitovi: 0

Ažurirano Utorak, 22 Srpanj 2014 13:31

Hitovi: 103

Ažurirano Ponedjeljak, 18 Studeni 2013 11:29

Hitovi: 620

Ažurirano Ponedjeljak, 07 Listopad 2013 16:41

Hitovi: 658

Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2014-2016. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica.

Javni poziv, kao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku, a za sva pojašnjenja možete se obratiti na Grad Donja Stubica, tel. 049/286-141, radnim danom od 7,00-15,00 sati.

Rok za podnošenje prijave je 20.10.2013. godine.

Javni poziv za prijavu programa iz područja interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2014. godinu

 

Prijavnica za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.pdf

Prijavnica za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.doc

 

Dodatak Prijavnici za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.pdf

Dodatak Prijavnici za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.xls

 

Ažurirano Srijeda, 09 Listopad 2013 10:50

Hitovi: 948

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 142

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 333

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 435

Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2013. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica.

Javni poziv u cijelosti kao i Obrasce prijavnice za financiranje redovnih programa rada i posebnih projekata mogu se preuzeti niže, na web stranicama Grada ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica.

Javni poziv za prijavu programa za 2013. godinu

Obrazac prijavnica za financiranje programa za 2013. godinu

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 647

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 115

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 114

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 378

Natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 71 od 29.06.2012. godine.

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 232

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 329

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 257

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 135