Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju


Objavljuje se Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Donja Stubica

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Donja Stubica koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se mogu podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica i u nastavku na web stranici Grada Donja Stubica.

Rok za prijavu kandidata je petnaest dana od dana objave ove Odluke, odnosno do 12. ožujka 2015. godine.

Obrasci - Savjet mladih

Obrasci za prikupljanje potpisa

Ažurirano Petak, 27 Veljača 2015 21:35

Hitovi: 70

Utvrđuje se Prijedlog I. Izmjena i dopuna DPU "Stubički Trnac" Donja Stubica za javnu raspravu.

Javni uvid trajat će od 18. studenog 2014. do 26. studenog 2014. godine, a provest će se u prostorijama Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica.

Javno izlaganje održat će se dana 21. studenog 2014. godine u prostorijama Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica s početkom u 14:00 sati.

Više možete pročitati na: Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna DPU-a "Stubički Trnac", Donja Stubica

 

 

Ažurirano Utorak, 11 Studeni 2014 20:09

Hitovi: 503

Grad Donja Stubica, kao davatelj koncesije objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica.

Krajnji rok za podnošenje zatvorene ponude je 8.12.2014. godine do 11,00 sati.

Više pročitajte na: Obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica

Ažurirano Utorak, 11 Studeni 2014 20:01

Hitovi: 326

Pozivaju se svi zainteresirani redovni učenici srednjih škola i redovni studenti, koji imaju prebivalište na području grada Donja Stubica, a ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi, da dostave zahtjev i dokumentaciju za odobrenje stipendije u školskoj – akademskoj godini 2014/2015.
Natječaj se objavljuje za: 20 učeničkih stipendija i 20 studentskih stipendija.

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u šk. – akad. godini 2014/2015.

Zahtjev za odobrenje stipendije u šk./akad.god.2014/2015.

Izjava o članovima kućanstva

 

Ažurirano Srijeda, 05 Studeni 2014 10:11

Hitovi: 334

Predmet natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje (zimska služba) na području Grada Donja Stubica, i to: nerazvrstane ceste, gradske ulice, nogostupi, trgovi, parkirališta i slične javno prometne površine.

Rok za predaju ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja u "Narodnim novinama". Natječaj objavljen u "Narodnim novinama" broj 127 od 29.10.2014. godine.
Više o natječaju možete pročitati u nastavku:

Ponovljeni javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja

 

Ažurirano Subota, 01 Studeni 2014 13:44

Hitovi: 478

Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2015.-2017. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica:

Javni poziv za prijavu programa iz područja kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i ostalih područja od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2015. godinu, projekcija za 2016. i 2017.godinu

Prijavnica za financiranje projekata Grada za 2015. godinu

Prijavnica udruge

 

Ažurirano Srijeda, 15 Listopad 2014 12:45

Hitovi: 630

Ažurirano Subota, 27 Rujan 2014 11:33

Hitovi: 385

Ažurirano Ponedjeljak, 15 Rujan 2014 15:10

Hitovi: 378

Ažurirano Utorak, 22 Srpanj 2014 13:31

Hitovi: 558

Ažurirano Ponedjeljak, 18 Studeni 2013 11:29

Hitovi: 1205

Ažurirano Ponedjeljak, 07 Listopad 2013 16:41

Hitovi: 1201

Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2014-2016. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica.

Javni poziv, kao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku, a za sva pojašnjenja možete se obratiti na Grad Donja Stubica, tel. 049/286-141, radnim danom od 7,00-15,00 sati.

Rok za podnošenje prijave je 20.10.2013. godine.

Javni poziv za prijavu programa iz područja interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2014. godinu

 

Prijavnica za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.pdf

Prijavnica za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.doc

 

Dodatak Prijavnici za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.pdf

Dodatak Prijavnici za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.xls

 

Ažurirano Srijeda, 09 Listopad 2013 10:50

Hitovi: 1552

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 205

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 462

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 556

Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2013. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica.

Javni poziv u cijelosti kao i Obrasce prijavnice za financiranje redovnih programa rada i posebnih projekata mogu se preuzeti niže, na web stranicama Grada ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica.

Javni poziv za prijavu programa za 2013. godinu

Obrazac prijavnica za financiranje programa za 2013. godinu

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 749

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 175