Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju


Grad Donja Stubica u školskoj 2016./2017. godini sufinancira nabavu školskih udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole, koji imaju prebivalište na području Grada Donja Stubica, u iznosu od 300,00 kn, po učeniku.

Za ostvarivanje prava prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca ne smije iznositi više od 1,000.00 kuna.

Rok za podnošenje Zahtjeva je 12. rujna 2016. godine.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Gradskoj upravi grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, soba 41, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada www.donjastubica.hr. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koju treba priložiti.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 286-141.

Zahtjev za sufinanciranjem nabave udžbenika

Izjava o zajedničkom domaćinstvu

 

Ažurirano Utorak, 16 Kolovoz 2016 07:16

Hitovi: 31

Ažurirano Srijeda, 03 Kolovoz 2016 12:20

Hitovi: 87

Ažurirano Srijeda, 03 Kolovoz 2016 12:17

Hitovi: 60

Ažurirano Subota, 16 Srpanj 2016 11:25

Hitovi: 82

Ažurirano Petak, 15 Srpanj 2016 09:09

Hitovi: 81

Ažurirano Utorak, 12 Srpanj 2016 20:35

Hitovi: 107

Obavještavamo Vas da je Krapinsko-zagorska županija objavila  slijedeće natječaje:

1.      Natječaj za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike u svrhu povećanja ekonomske veličine gospodarstva temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine.  Dokumentacija za natječaj na linku:http://kzz.hr/mladi-poljoprivrednici-2016

 2.      Natječaj za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te unapređenja poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/odrzivost-poljoprivredne-proizvodnje-2016

 3.      Natječaj za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za kupnju malih purića i nabavu hrane za male puriće  u cilju povećanja broja zagorskih purana kao autohtone pasmine domaćih životinja na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 14. srpnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/natjecaj-uzgoj-zagorskog-purana-2016-2

 4.      Objavljen je i Javni poziv za prijavu na 14. Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije. Rok za prijavu je 27. lipanj 2016. godine.

            Dokumentacija se nalazi na linku:  http://kzz.hr/14-natjecanje-oraca-prijava

Ažurirano Ponedjeljak, 20 Lipanj 2016 07:54

Hitovi: 106

Ažurirano Srijeda, 16 Ožujak 2016 11:52

Hitovi: 191

Ažurirano Četvrtak, 14 Siječanj 2016 13:07

Hitovi: 421

Grad Donja Stubica raspisao je Natječaj za odobravanje stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016., i to za: 20 učeničkih i 20 studentskih stipendija.

Odlukom gradonačelnika utvrđena su deficitarna zanimanja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016., za slijedeće obrazovne programe: medicina, strojarstvo, elektrotehnika, kineziologija, matematika, kemija i ekonomika poduzetništva. 

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Gradskoj upravi grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, soba 41, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koju treba priložiti.

Natječaj je otvoren do 16. studenoga 2015. godine i objavljen je na web stranicama Grada i na oglasnoj ploči grada Donja Stubica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 286-141.

Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Zahtjev za odobrenje stipendije u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Izjava o članovima kućanstva

Ažurirano Četvrtak, 29 Listopad 2015 17:48

Hitovi: 886

Ažurirano Ponedjeljak, 26 Listopad 2015 21:17

Hitovi: 260

Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 105 od 2. listopada 2015. godine.

Ažurirano Ponedjeljak, 05 Listopad 2015 19:49

Hitovi: 823

Ažurirano Petak, 10 Srpanj 2015 11:11

Hitovi: 1103

Korupcija, sukob interesa, nečasno obnašanje javnih ovlasti, nipošto nisu u kategoriji služenja u interesu javnosti. Zloporaba ovlasti u privatnom interesu ili interesu uske grupe ljudi, jedna je od glavnih kočnica razvoja i napretka zajednice i društva u cjelini. Kako bi se ti pojavni oblici onemogućavali na samom početku i sjekli u korijenu, sve se više uočava neophodnost edukacije o antikoruptivnoj problematici i aktivnim mjerama za sprečavanje korupcije na svim razinama – od najviših, pa sve do lokalne razine. U nastojanju praćenja i suzbijanja korupcije na području Krapinsko-zagorske županije, Županijska skupština donijela je Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva čije zadaće, između ostalog su, edukativne aktivnosti za građane i javnost, poticanje na odgovorno ponašanje pri prepoznavanju i prijavi sukoba interesa i korupcije, do rješavanja konkretnih različitih oblika nedopuštenog ponašanja proisteklih iz sukoba interesa. Sukladno odredbama Odluke, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Krapinsko-zagorske županije objavljuje ponovni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije. Pozivaju se svi zainteresirani koje zanima ova problematika i koji bi se željeli angažirati u ovom tijelu, da svojim aktivnostima daju svoj doprinos stvaranju demokratskog i uljuđenog okruženja u kojem živimo.

Sva potrebna dokumentacija za isticanje kandidatura nalazi se na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr pod rubrikom Natječaji i javni poziv http://www.kzz.hr/antikorupcijsko-povjerenstvo-poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave – zaključno do 15. svibnja 2015. godine.

Ažurirano Utorak, 21 Travanj 2015 20:53

Hitovi: 1584

Objavljuje se Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Donja Stubica

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Donja Stubica koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se mogu podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica i u nastavku na web stranici Grada Donja Stubica.

Rok za prijavu kandidata je petnaest dana od dana objave ove Odluke, odnosno do 12. ožujka 2015. godine.

Obrasci - Savjet mladih

Obrasci za prikupljanje potpisa

Ažurirano Petak, 27 Veljača 2015 21:35

Hitovi: 1671

Utvrđuje se Prijedlog I. Izmjena i dopuna DPU "Stubički Trnac" Donja Stubica za javnu raspravu.

Javni uvid trajat će od 18. studenog 2014. do 26. studenog 2014. godine, a provest će se u prostorijama Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica.

Javno izlaganje održat će se dana 21. studenog 2014. godine u prostorijama Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica s početkom u 14:00 sati.

Više možete pročitati na: Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna DPU-a "Stubički Trnac", Donja Stubica

 

 

Ažurirano Utorak, 11 Studeni 2014 20:09

Hitovi: 2786

Grad Donja Stubica, kao davatelj koncesije objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica.

Krajnji rok za podnošenje zatvorene ponude je 8.12.2014. godine do 11,00 sati.

Više pročitajte na: Obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica

Ažurirano Utorak, 11 Studeni 2014 20:01

Hitovi: 1818

Više članaka ...

 1. Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u šk. – akad. godini 2014/2015.
 2. Ponovljeni Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja
 3. Javni poziv za prijavu programa iz područja kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i ostalih područja od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2015. godinu
 4. Javni natječaj za čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta
 5. Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete
 6. Poziv na provjeru znanja i sposobnosti za prijam namještenika u službu u Komunalni pogon Grada Donja Stubica
 7. Porez na nekretnine, tvrtku, potrošnju i komunalna naknada za 2014
 8. Natječaj za komunalnog radnika
 9. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Donja Stubica
 10. Javni poziv za prijavu programa od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2014. godinu, projekcija za 2015. i 2016.godinu iz područja
 11. Javni poziv za prodaju robe na sajmu
 12. Javna rasprava o Prijedlogu 1.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka
 13. Natječaj za odobrenje učeničkih i studentskih stipendija i kredita u školskoj i akademskoj godini 2012./13.
 14. Poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
 15. Javni poziv za prijavu programa iz oblasti kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i ostalih oblasti od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2013. godinu
 16. Registar ugovora o Javnoj nabavi
 17. Poziv na provjeru znanja i sposobnosti
 18. 2. izmjena Plana nabave za 2012. godinu
 19. Natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica
 20. 1. Izmjena Plana nabave za 2012. godinu