Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju


Ažurirano Petak, 23 Rujan 2016 12:07

Hitovi: 9

Ažurirano Četvrtak, 22 Rujan 2016 15:53

Hitovi: 17

Grad Donja Stubica u školskoj 2016./2017. godini sufinancira nabavu školskih udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole, koji imaju prebivalište na području Grada Donja Stubica, u iznosu od 300,00 kn, po učeniku.

Za ostvarivanje prava prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca ne smije iznositi više od 1,000.00 kuna.

Rok za podnošenje Zahtjeva je 12. rujna 2016. godine.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Gradskoj upravi grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, soba 41, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada www.donjastubica.hr. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koju treba priložiti.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 286-141.

Zahtjev za sufinanciranjem nabave udžbenika

Izjava o zajedničkom domaćinstvu

 

Ažurirano Utorak, 16 Kolovoz 2016 07:16

Hitovi: 100

Ažurirano Srijeda, 03 Kolovoz 2016 12:20

Hitovi: 160

Ažurirano Srijeda, 03 Kolovoz 2016 12:17

Hitovi: 107

Ažurirano Subota, 16 Srpanj 2016 11:25

Hitovi: 122

Ažurirano Petak, 15 Srpanj 2016 09:09

Hitovi: 123

Ažurirano Utorak, 12 Srpanj 2016 20:35

Hitovi: 154

Obavještavamo Vas da je Krapinsko-zagorska županija objavila  slijedeće natječaje:

1.      Natječaj za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike u svrhu povećanja ekonomske veličine gospodarstva temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine.  Dokumentacija za natječaj na linku:http://kzz.hr/mladi-poljoprivrednici-2016

 2.      Natječaj za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te unapređenja poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/odrzivost-poljoprivredne-proizvodnje-2016

 3.      Natječaj za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za kupnju malih purića i nabavu hrane za male puriće  u cilju povećanja broja zagorskih purana kao autohtone pasmine domaćih životinja na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 14. srpnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/natjecaj-uzgoj-zagorskog-purana-2016-2

 4.      Objavljen je i Javni poziv za prijavu na 14. Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije. Rok za prijavu je 27. lipanj 2016. godine.

            Dokumentacija se nalazi na linku:  http://kzz.hr/14-natjecanje-oraca-prijava

Ažurirano Ponedjeljak, 20 Lipanj 2016 07:54

Hitovi: 164

Ažurirano Srijeda, 16 Ožujak 2016 11:52

Hitovi: 223

Ažurirano Četvrtak, 14 Siječanj 2016 13:07

Hitovi: 453

Grad Donja Stubica raspisao je Natječaj za odobravanje stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016., i to za: 20 učeničkih i 20 studentskih stipendija.

Odlukom gradonačelnika utvrđena su deficitarna zanimanja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016., za slijedeće obrazovne programe: medicina, strojarstvo, elektrotehnika, kineziologija, matematika, kemija i ekonomika poduzetništva. 

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Gradskoj upravi grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, soba 41, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koju treba priložiti.

Natječaj je otvoren do 16. studenoga 2015. godine i objavljen je na web stranicama Grada i na oglasnoj ploči grada Donja Stubica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 286-141.

Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Zahtjev za odobrenje stipendije u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Izjava o članovima kućanstva

Ažurirano Četvrtak, 29 Listopad 2015 17:48

Hitovi: 987

Ažurirano Ponedjeljak, 26 Listopad 2015 21:17

Hitovi: 280

Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 105 od 2. listopada 2015. godine.

Ažurirano Ponedjeljak, 05 Listopad 2015 19:49

Hitovi: 861

Ažurirano Petak, 10 Srpanj 2015 11:11

Hitovi: 1156

Korupcija, sukob interesa, nečasno obnašanje javnih ovlasti, nipošto nisu u kategoriji služenja u interesu javnosti. Zloporaba ovlasti u privatnom interesu ili interesu uske grupe ljudi, jedna je od glavnih kočnica razvoja i napretka zajednice i društva u cjelini. Kako bi se ti pojavni oblici onemogućavali na samom početku i sjekli u korijenu, sve se više uočava neophodnost edukacije o antikoruptivnoj problematici i aktivnim mjerama za sprečavanje korupcije na svim razinama – od najviših, pa sve do lokalne razine. U nastojanju praćenja i suzbijanja korupcije na području Krapinsko-zagorske županije, Županijska skupština donijela je Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva čije zadaće, između ostalog su, edukativne aktivnosti za građane i javnost, poticanje na odgovorno ponašanje pri prepoznavanju i prijavi sukoba interesa i korupcije, do rješavanja konkretnih različitih oblika nedopuštenog ponašanja proisteklih iz sukoba interesa. Sukladno odredbama Odluke, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Krapinsko-zagorske županije objavljuje ponovni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije. Pozivaju se svi zainteresirani koje zanima ova problematika i koji bi se željeli angažirati u ovom tijelu, da svojim aktivnostima daju svoj doprinos stvaranju demokratskog i uljuđenog okruženja u kojem živimo.

Sva potrebna dokumentacija za isticanje kandidatura nalazi se na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr pod rubrikom Natječaji i javni poziv http://www.kzz.hr/antikorupcijsko-povjerenstvo-poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave – zaključno do 15. svibnja 2015. godine.

Ažurirano Utorak, 21 Travanj 2015 20:53

Hitovi: 1634

Objavljuje se Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Donja Stubica

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Donja Stubica koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se mogu podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica i u nastavku na web stranici Grada Donja Stubica.

Rok za prijavu kandidata je petnaest dana od dana objave ove Odluke, odnosno do 12. ožujka 2015. godine.

Obrasci - Savjet mladih

Obrasci za prikupljanje potpisa

Ažurirano Petak, 27 Veljača 2015 21:35

Hitovi: 1728

Više članaka ...

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna DPU-a "Stubički Trnac", Donja Stubica
 2. Obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica
 3. Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u šk. – akad. godini 2014/2015.
 4. Ponovljeni Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja
 5. Javni poziv za prijavu programa iz područja kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i ostalih područja od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2015. godinu
 6. Javni natječaj za čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta
 7. Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete
 8. Poziv na provjeru znanja i sposobnosti za prijam namještenika u službu u Komunalni pogon Grada Donja Stubica
 9. Porez na nekretnine, tvrtku, potrošnju i komunalna naknada za 2014
 10. Natječaj za komunalnog radnika
 11. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Donja Stubica
 12. Javni poziv za prijavu programa od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2014. godinu, projekcija za 2015. i 2016.godinu iz područja
 13. Javni poziv za prodaju robe na sajmu
 14. Javna rasprava o Prijedlogu 1.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka
 15. Natječaj za odobrenje učeničkih i studentskih stipendija i kredita u školskoj i akademskoj godini 2012./13.
 16. Poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
 17. Javni poziv za prijavu programa iz oblasti kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i ostalih oblasti od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2013. godinu
 18. Registar ugovora o Javnoj nabavi
 19. Poziv na provjeru znanja i sposobnosti
 20. 2. izmjena Plana nabave za 2012. godinu