Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju


Grad Donja Stubica raspisao je Natječaj za odobravanje stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016., i to za: 20 učeničkih i 20 studentskih stipendija.

Odlukom gradonačelnika utvrđena su deficitarna zanimanja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016., za slijedeće obrazovne programe: medicina, strojarstvo, elektrotehnika, kineziologija, matematika, kemija i ekonomika poduzetništva. 

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Gradskoj upravi grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, soba 41, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koju treba priložiti.

Natječaj je otvoren do 16. studenoga 2015. godine i objavljen je na web stranicama Grada i na oglasnoj ploči grada Donja Stubica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 286-141.

Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Zahtjev za odobrenje stipendije u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Izjava o članovima kućanstva

Ažurirano Četvrtak, 29 Listopad 2015 17:48

Hitovi: 91

Ažurirano Ponedjeljak, 26 Listopad 2015 21:17

Hitovi: 60

Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 105 od 2. listopada 2015. godine.

Ažurirano Ponedjeljak, 05 Listopad 2015 19:49

Hitovi: 234

Ažurirano Petak, 10 Srpanj 2015 11:11

Hitovi: 518

Korupcija, sukob interesa, nečasno obnašanje javnih ovlasti, nipošto nisu u kategoriji služenja u interesu javnosti. Zloporaba ovlasti u privatnom interesu ili interesu uske grupe ljudi, jedna je od glavnih kočnica razvoja i napretka zajednice i društva u cjelini. Kako bi se ti pojavni oblici onemogućavali na samom početku i sjekli u korijenu, sve se više uočava neophodnost edukacije o antikoruptivnoj problematici i aktivnim mjerama za sprečavanje korupcije na svim razinama – od najviših, pa sve do lokalne razine. U nastojanju praćenja i suzbijanja korupcije na području Krapinsko-zagorske županije, Županijska skupština donijela je Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva čije zadaće, između ostalog su, edukativne aktivnosti za građane i javnost, poticanje na odgovorno ponašanje pri prepoznavanju i prijavi sukoba interesa i korupcije, do rješavanja konkretnih različitih oblika nedopuštenog ponašanja proisteklih iz sukoba interesa. Sukladno odredbama Odluke, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Krapinsko-zagorske županije objavljuje ponovni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije. Pozivaju se svi zainteresirani koje zanima ova problematika i koji bi se željeli angažirati u ovom tijelu, da svojim aktivnostima daju svoj doprinos stvaranju demokratskog i uljuđenog okruženja u kojem živimo.

Sva potrebna dokumentacija za isticanje kandidatura nalazi se na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr pod rubrikom Natječaji i javni poziv http://www.kzz.hr/antikorupcijsko-povjerenstvo-poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave – zaključno do 15. svibnja 2015. godine.

Ažurirano Utorak, 21 Travanj 2015 20:53

Hitovi: 846

Objavljuje se Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Donja Stubica

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Donja Stubica koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se mogu podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica i u nastavku na web stranici Grada Donja Stubica.

Rok za prijavu kandidata je petnaest dana od dana objave ove Odluke, odnosno do 12. ožujka 2015. godine.

Obrasci - Savjet mladih

Obrasci za prikupljanje potpisa

Ažurirano Petak, 27 Veljača 2015 21:35

Hitovi: 1019

Utvrđuje se Prijedlog I. Izmjena i dopuna DPU "Stubički Trnac" Donja Stubica za javnu raspravu.

Javni uvid trajat će od 18. studenog 2014. do 26. studenog 2014. godine, a provest će se u prostorijama Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica.

Javno izlaganje održat će se dana 21. studenog 2014. godine u prostorijama Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica s početkom u 14:00 sati.

Više možete pročitati na: Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna DPU-a "Stubički Trnac", Donja Stubica

 

 

Ažurirano Utorak, 11 Studeni 2014 20:09

Hitovi: 1607

Grad Donja Stubica, kao davatelj koncesije objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica.

Krajnji rok za podnošenje zatvorene ponude je 8.12.2014. godine do 11,00 sati.

Više pročitajte na: Obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica

Ažurirano Utorak, 11 Studeni 2014 20:01

Hitovi: 1113

Pozivaju se svi zainteresirani redovni učenici srednjih škola i redovni studenti, koji imaju prebivalište na području grada Donja Stubica, a ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi, da dostave zahtjev i dokumentaciju za odobrenje stipendije u školskoj – akademskoj godini 2014/2015.
Natječaj se objavljuje za: 20 učeničkih stipendija i 20 studentskih stipendija.

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u šk. – akad. godini 2014/2015.

Zahtjev za odobrenje stipendije u šk./akad.god.2014/2015.

Izjava o članovima kućanstva

 

Ažurirano Srijeda, 05 Studeni 2014 10:11

Hitovi: 1157

Predmet natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – zimsko održavanje nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje (zimska služba) na području Grada Donja Stubica, i to: nerazvrstane ceste, gradske ulice, nogostupi, trgovi, parkirališta i slične javno prometne površine.

Rok za predaju ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja u "Narodnim novinama". Natječaj objavljen u "Narodnim novinama" broj 127 od 29.10.2014. godine.
Više o natječaju možete pročitati u nastavku:

Ponovljeni javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja

 

Ažurirano Subota, 01 Studeni 2014 13:44

Hitovi: 1332

Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2015.-2017. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica:

Javni poziv za prijavu programa iz područja kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i ostalih područja od interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2015. godinu, projekcija za 2016. i 2017.godinu

Prijavnica za financiranje projekata Grada za 2015. godinu

Prijavnica udruge

 

Ažurirano Srijeda, 15 Listopad 2014 12:45

Hitovi: 1746

Ažurirano Subota, 27 Rujan 2014 11:33

Hitovi: 1050

Ažurirano Ponedjeljak, 15 Rujan 2014 15:10

Hitovi: 991

Ažurirano Utorak, 22 Srpanj 2014 13:31

Hitovi: 1157

Ažurirano Ponedjeljak, 18 Studeni 2013 11:29

Hitovi: 1919

Ažurirano Ponedjeljak, 07 Listopad 2013 16:41

Hitovi: 1882

Pozivaju se ustanove i udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i ustanove i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za Grad Donja Stubica koje će se realizirati tijekom 2014-2016. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica.

Javni poziv, kao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku, a za sva pojašnjenja možete se obratiti na Grad Donja Stubica, tel. 049/286-141, radnim danom od 7,00-15,00 sati.

Rok za podnošenje prijave je 20.10.2013. godine.

Javni poziv za prijavu programa iz područja interesa za razvoj Grada Donja Stubica za 2014. godinu

 

Prijavnica za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.pdf

Prijavnica za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.doc

 

Dodatak Prijavnici za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.pdf

Dodatak Prijavnici za financiranje programa iz područja interesa razvoja Grada Donja Stubica za 2014. godinu.xls

 

Ažurirano Srijeda, 09 Listopad 2013 10:50

Hitovi: 2216