Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

 Gradonačelnik Juraj Srebačić

Srebacic

 

 

Juraj Srebačić rođen je 1950. u Donjoj Stubici. Srednju građevinsku školu završio je u Bedekovčini. Oženjen je i ima dva sina. Bio je direktor OOUR Ciglane u Novoj Gradišci, tehnički rukovodilac ciglane u Požegi, tehnički rukovodilac građevinskog poduzeća Konstruktor – Zlatar, te šest godina tajnik mjesne zajednice Donja Stubica, do njezinog raspuštanja. Funkciju gradonačelnika grada Donja Stubica obnaša od 2005. godine.

 

 

  Zamjenik gradonačelnika Luka Tepeš, ing.

tepes3Luka Tepeš rođen je 10. ožujka 1981. u Zagrebu. Diplomirano je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Graditeljski odjel, a Srednju građevinsku školu završio je u Bedekovčini.
Od  2005. radi u građevinskom poduzeću Tegrad - Gornja Stubica, obnaša funkciju direktora. Od 2007. -08. radi u LT Plan Zagreb, poduzeću za projektiranje i nadzor te razradu  projektne dokumentacije. Od 2008. preuzima obiteljski obrt Keradizajn Donja Stubica, sa 28 godišnjom tradicijom u izvođenju svih građevinskih radova.

 

 

 

  Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar, dr. med.

glivar2Anđelko Glivar rođen je 11. rujna 1965. u Donjoj Stubici. Srednju školu završio je u Zaboku, a 1990. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje doktora medicine. Završio je poslijediplomski tečaj ultrazvučne dijagnostike i akupunkture. Radi kao liječnik obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine u Donjoj Stubici. Oženjen je i ima jednog sina.
Od 1992. g. aktivno je uključen u rad lokalne samouprave – obnašao je dužnosti Županijskog vijećnika u 2 mandata, u svim mandatima bio je Gradski vijećnik.  U razdoblju 1993. – 1996. obnašao je dužnost dogradnačelnika te bio član poglavarstva. U periodu 2008. – 2009. obnaša dužnost člana Poglavarstva zadužen za zdravstvo, školstvo i društvene poslove. Od hobija bavi se informatikom, astronomijom, fotografijom i radioamaterizmom.

  

  

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA DONJA STUBICA 

 

Pročelnica – Vesna Tomašković, dipl.prav.

 

Komunalno redarstvo – Milan Kebet, ing.građ. - komunalni referent/komunalni redar

 

Računovodstvo – Mirjana Škof i Nada Brezak

 

Razrez i naplata poreza i doprinosa – Irena Kebet

 

Poslovi za Gradsko vijeće, društvene djelatnosti i opću upravu, poslovi pisarne i arhive, pristup informacijama - Stanka Pavalić

 

Administrator - Marija Futak

 

 

 

KOMUNALNI POGON GRADA DONJA STUBICA (Komunalni i Grobljanski poslovi – Uprava mjesnog groblja Donja Stubica)

 

Upravitelj – nepopunjeno radno mjesto

 

Komunalni izvidnik – Stjepan Grden, mob. 098 460 211

 

Grobljanski i komunalni poslovi – Juraj Puhovski, Kristijan Puhovski, Josip Grdenić i Ivan Grabušić

 

  

  

  

Ažurirano Srijeda, 10 Srpanj 2013 10:53

Hitovi: 1456