Uprava grada

Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica

 

Silvija Knezić Vrhovec, dipl.prav., pročelnica, tel. 049/286-141

Mirjana Škof, stručna suradnica za financije i proračun

Irena Kebet, stručna suradnica za utvrđivanje i naplatu gradskih poreza i naknada

Siniša Klanjčić, viši referent za poslove Gradskog vijeća, društvene djelatnosti i opću upravu

Danijela Bezik, viši računovodstveni referent

Marija Futak, daktilograf – administrator

Milan Kebet, stručni suradnik za komunalne poslove – komunalni redar

  • tel. 049 286-141, mob.098227941

 

Komunalni pogon Grada Donja Stubica

 

Upravitelj Komunalnog pogona (nepopunjeno)

Stjepan Grden, komunalni izvidnik, mob. 098 460211

Josip Grdenić, komunalni radnik

Juraj Puhovski, komunalni radnik

Kristijan Puhovski, komunalni radnik

Linkovi