Uprava grada

Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica 

centrala. 049/286-141

mail: stubica@kr.t-com.hr

web: www.donjastubica.com

 

Silvija Knezić Vrhovec, dipl.prav., pročelnica, tel. 049/502-213

Ivona Ilinić, viša stručna suradnica za financije i proračun, 049/286-442

Mirjana Škof, stručna suradnica za financije i proračun, 049/502-216

Irena Kebet, stručna suradnica za utvrđivanje i naplatu gradskih poreza i naknada, 049/288-080

Siniša Klanjčić, stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća, društvene djelatnosti i opću upravu, 049/286-442

Danijela Bezik,  stručna suradnica za računovodstvo, 049/502-214

Milan Kebet, stručni suradnik za komunalne poslove – komunalni redar

  • tel. 049 502-215, mob.098227941

 

Komunalni pogon Grada Donja Stubica

 

Upravitelj Komunalnog pogona (nepopunjeno)

Stjepan Grden, komunalni izvidnik, mob. 098 460211

Josip Grdenić, komunalni radnik

Nenad Kužatko, komunalni radnik

Kristijan Puhovski, komunalni radnik

Nikola Hučić, komunalni radnik

Linkovi