Uprava grada

Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica

 

Vesna Tomašković, dipl.prav., pročelnica, tel. 049/286-141

Mirjana Škof, stručna suradnica za financije i proračun

Irena Kebet, stručna suradnica za utvrđivanje i naplatu gradskih poreza i naknada

Siniša Klanjčić, viši referent za poslove Gradskog vijeća, društvene djelatnosti i opću upravu

Danijela Bezik, viši računovodstveni referent

Marija Futak, daktilograf – administrator

Milan Kebet, stručni suradnik za komunalne poslove – komunalni redar

  • tel. 049 286-141, mob.098227941

 

Komunalni pogon Grada Donja Stubica

 

Upravitelj Komunalnog pogona (nepopunjeno)

Stjepan Grden, komunalni izvidnik, mob. 098 460211

Josip Grdenić, komunalni radnik

Goran Žalec, komunalni radnik

Juraj Puhovski, komunalni radnik

Kristijan Puhovski, komunalni radnik

Natječaji, javni pozivi, obrasci

Objava Projekta: "Prilogodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora Gornja Suubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica"   link...

Svi obrasci