Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe : WiFi4EU

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe (CEF)

PROGRAM: WiFi4EU :

/files/Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru insturmenata za povezivanje Europe CEF Program WiFi4EU(2).pdf

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680