Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 3.sjednicu Gradskog vijeća 15.09.2017.         Poziv za 2.sjednicu Gradskog vijeća

 

Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća održane 06.07.2017.

 

  Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

  Odluka o izmjeni Odluke o privremenom upravljanju i načinu korištenja Sportske dvorane pri Osnovnoj školi Donja Stubica

 

  Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Donja Stubica

 

  Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

 

  Rješenje o izboru Komisije za Statu Grada i Poslovnik Gradskog vijeća Donja Stubica

 

  Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica

 

 

Zaključak o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica 

 

Zaključak-Izvješće o radu i financijskom poslovanju DVD-a Donja Stubica za 2016.godinu

 

Zaključak o oslobađanju obaveze plaćanja komunalnog doprinosa Perfe-bio d.o.o.

Zaklučak o oslobađanju obaveze plaćanja komunalne naknade Osnovne škole Donja Stubica za 2017.godinu

 

 

Poziv na konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća, 14. lipnja 2017.

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija članova Gradskog vijeća Grada Donja Stubica-mandat 2017.-2021.

Rješenje o izboru dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanje

Rješenje o izboru Mandatne komisije

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Zapisnik sa 1.sjednice (konstiruirajuce) Gradskog vijeca 14.06.2017

 

Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća, 27. ožujka 2017.

Zapisnik s 35. Sjednice gradskog vijeća održane 27. ožujka 2017.

   

Poziv na 34. sjednicu Gradskog vijeća Donja Stubica, 15. veljače 2017.

Zapisnik s 34. sjednice Gradskog vijeća, 15. veljače 2017.

Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Odluka o odobrenju jednokratne isplate sredstava Osnovnoj školi Donja Stubica za rekonstrukciju sanitarnih čvorova

Odluka o odobrenju sklapanja ugovora s PBZ - cash pooling

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Donja Stubica

Odluka o prihvaćanju Pisma namjere suradnji na provedbi projekta odvodnja otpadnih voda

   

Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća, 21. prosinca 2016.

Zapisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća Donja Stubica, 21. prosinca 2016.

   

Poziv na 32. sjednicu Gradskog vijeća, 17. studenog 2016.

Zapisnik s 32. sjednice Gradskog vijeća Donja Stubica, 17.studenog 2016.

   

Poziv na 31. sjednicu Gradskog vijeća, 27. rujna 2016.

Zapisnik s 31. sjednice Gradskog vijeća Donja Stubica, 27.rujna 2016.

   

Poziv na 30. sjednicu Gradskog vijeća, 24. lipnja 2016.

Zapisnik s 30. sjednice Gradskog vijeća od 24.06.2016.

   

Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća, 23.05.2016.

Zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća od 23.05.2016.

   

Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća, 27.04.2016.

Zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća od 27.04.2016.

   

Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća, 31. ožujka 2016.

Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća od 31.03.2016.

 

Više članaka ...

 • 26. sjednica Gradskog vijeća
 • 25. sjednica Gradskog vijeća
 • 24. sjednica Gradskog vijeća, 7. prosinca 2015. godine
 • 23. sjednica Gradskog vijeća
 • 22. sjednica Gradskog vijeća
 • 21. sjednicaGradskog vijeća
 • 20. sjednica Gradskog vijeća
 • Poziv na 19. sjednicu Gradskog vijeća, 27. travnja 2015. godine
 • 18. sjednica Gradskog vijeća
 • 17. sjednica Gradskog vijeća, 25.3.2015.
 • Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća, 25. veljače 2015. godine
 • Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća, 17. prosinca 2014. godine
 • Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća, 17. studenog 2014. godine
 • Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća, 23. listopada 2014. godine
 • 12. sjednica Gradskog vijeća
 • 11. sjednica Gradskog vijeća
 • 10. sjednica Gradskog vijeća
 • 9. sjednica Gradskog vijeća
 • 8. sjednica Gradskog vijeća
 • 7 sjednica Gradskog vijeća
 • Natječaji, javni pozivi, obrasci

   

  Odluka Gradonačelnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola

  Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

  Izjava o zajedničkom kućanstvu za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih...

  Svi obrasci