Sjednice Gradskog vijeća 2019

Napomena: Akti Gradskog vijeća Grada Donja Stubica koji se odnose na Proračun objavljeni su u izborniku: Proračun

 

Poziv za 23.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (26.11.2019.)

 

Poziv za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 24.09.2019.

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća gradonačelnika

Odluka o porezima Grada Donja Stubica

Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodijelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Donja Stubica

Zaključak o davanju ovlaštenja gradonačelniku za potpisivanje Pisma potpore

Zapisnik sa 22. sjednica Gradskog vijeća od 24.09.2019.

 

Poziv za 21.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 10.07.2019.

Odluka o komunalnom redu

Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Dječjem vrtiću Bubamara

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Dječjem vrtiću Bubamara

Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Zapisnik sa 21.sjednice.

 

Poziv na 20.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 11.06.2019.

Odluka o stavljanju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019.godinu-van snage

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica

Dopuna Popisa nerazvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi

Odluka o davnju koncesije

II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.godinu

Zapisnik sa 20.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

Poziv za 19.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 25.04.2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2018.god.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu DVD Donja Stubica za 2018.god.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Eko-flor plus d.o.o. za 2018.god.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Donja Stubica

Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije

Odluka o odobrenju sklapanja Aneksa Ugovora između Grada Donja Stubica i Gradnje Grden d.o.o.

Odluka o početku postupka IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Zapisnik sa 19. sjednice, 25.04.2019.

 

Poziv na 18.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 15.03.2018.god.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.godinu

Zaključak Gradskog vijeća o usvajanju Izvješća Programa održavanja

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.godinu

Zaključak Gradskog vijeća o usvajanju Izvješća Programa gradnje

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018.godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika

Odluka o subvencioniranju osjemenjivanja krava i krmača za razdoblje: 2019-2021.godina

Odluka o subvencioniranju kamatne stope

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Bubamara"

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića "Bubamara"

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica

Izvješće o lokacijama, količinama i troškovima za provedbu mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2018. godini

Zaključak Gradskog vijeća o usvajanju Izvješća

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća

 

Poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 31.01.2019.

Odluka o visini paušalnog poreza za iznajmljivače sa područja Grada Donja Stubica

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Donja Stubica

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

Popis nerzvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi na području Grada Donja Stubica

Zaključak o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa TERME JEZERČICA d.o.o.

Zaključak o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa PERFE BIO d.o.o.

Zapisnik sa 17.sjednice Gradskog vijeća

Linkovi