Sjednice Gradskog vijeća 2019

 

Poziv za 19.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 25.04.2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2018.god.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu DVD Donja Stubica za 2018.god.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Eko-flor plus d.o.o. za 2018.god.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Donja Stubica

Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije

Odluka o odobrenju sklapanja Aneksa Ugovora između Grada Donja Stubica i Gradnje Grden d.o.o.

Odluka o početku postupka IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Zapisnik sa 19. sjednice, 25.04.2019.

 

Poziv na 18.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 15.03.2018.god.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.godinu

Zaključak Gradskog vijeća o usvajanju Izvješća Programa održavanja

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.godinu

Zaključak Gradskog vijeća o usvajanju Izvješća Programa gradnje

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018.godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika

Odluka o subvencioniranju osjemenjivanja krava i krmača za razdoblje: 2019-2021.godina

Odluka o subvencioniranju kamatne stope

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Bubamara"

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića "Bubamara"

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica

Izvješće o lokacijama, količinama i troškovima za provedbu mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2018. godini

Zaključak Gradskog vijeća o usvajanju Izvješća

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća

 

Poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 31.01.2019.

Odluka o visini paušalnog poreza za iznajmljivače sa područja Grada Donja Stubica

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Donja Stubica

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

Popis nerzvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi na području Grada Donja Stubica

Zaključak o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa TERME JEZERČICA d.o.o.

Zaključak o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa PERFE BIO d.o.o.

Zapisnik sa 17.sjednice Gradskog vijeća

Linkovi