Prora─Źun

 

RasvjetaZVratislava

 

Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu

I. Izmjena i dopuna Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu sa Projekcijom za 2020. i 2021.godinu

I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021.godinu

Obrazlo┼żenje uz I. Izmjenu i dopunu Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2019.-2021.

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2019.godinu

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2019. godinu

I. Izmjena i dopuna Programa gra─Ĺenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2019. godinu

I. Izmjena i dopuna Programa odr┼żavanja komunalne infrastrukture  u Gradu Donja Stubica za 2019.godinu.

I. Izmjena i dopuna Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini.

Program utroška vodnog doprinosa u 2019.godini

 

I. Izmjena Plana nabave za 2019.godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2018.god.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2018.god.

Obrazlo┼żenje

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018.god.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2018.god.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2018.god.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.god.

Izvršenje Programa korištenja sredstva ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.god.

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018.god.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada  u prostoru za 2018.god.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018.godini.

Izvršenje Plana rasporeda sredstva ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018.god.

Izvršenje Programa korištenja sredstva od spomeni─Źke rente u 2018.god.

Izvršenje Programa utroška sredstva boravišne pristojbe 1.1-31.12.2018.

Izvještaj o zadu┼żivanju 1.1.-31.12.2018.

Izvještaj o korištenju prora─Źunske zalihe 01.01.-31.12.2018.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskom jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Bilanca imovine Grada Donja Stubica - stanja na dan 31.12.2018.godine

Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2018.godinu

 

Plan nabave za 2019.godinu.

 

II. Izmjene i dopune Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2018., Projekcije za 2019.-2020.

 

II. Izmjene i dopune Prora─Źuna-Plan razvojnih programa za 2018. sa Projekcijama za 2019.-2020.

 

II. Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi Grada Donja Stubica za 2018.

 

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2018.

 

II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2018.

 

I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za 2018.

 

I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.

 

II. Izmjena Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica za razdoblje 2018.-2020.

 

II. Izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.

 

II. Izmjena Programa odr┼żavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.

 

Prora─Źun za gra─Ĺane Grada Donja Stubica za 2019.godinu

 

Prora─Źun Grada Donja Stubica za 2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu.

 

Pregled Prora─Źuna po organizacijskoj klasifikaciji

 

Plan razvojnih programa 2019-2021.godina

 

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za 2019.godinu

 

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.godinu.

 

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019.godinu.

 

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2019.godinu

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2019.godinu

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.godini.

 

Program korištenja sredstava spomeni─Źke rente za 2019.godinu

 

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica za 2019.-2021.godina

 

Program korištenja ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za 2019.godinu

 

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019.godini.

 

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu RH u 2019.godini. 

 

  Program gra─Ĺenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2019.godinu.

 

Program odr┼żavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2019.godinu

 

        Program gradnje gra─Ĺevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019.godinu        

 

  V. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Donja Stubica za 2018.godinu. 

 

  Prijedlog Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2021.godinu.  

 

Pregled Prora─Źuna po organizacijskoj klasifikaciji  

 

Plan razvojnih Programa za 2019. god. i Projekcije za 2020.-2021.godinu.  

 

Obrazlo┼żenje uz Prijedlog Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2019.god. i Projekcije za 2020.-2021. godinu.

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2018.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa 01.01.-30.06.2018.

Obrazlo┼żenje uz ostvarenje prihoda i primitka te rashoda i izdataka uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2018.

Izvješ─çe o izvršenju Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvješ─çe o izvršenju Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa korištenja spomeni─Źke rente za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa mjera potpora u polj. i rur. razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljište u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.

Izvješ─çe o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o zadu┼żivanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o korištenju prora─Źunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po Gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

II. Izmjena Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.

 

IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Donja Stubica za 2018.

III. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Donja Stubica za 2018.

Grad Donja Stubica-financijski izvještaj 01.01.-30.06.2018.

Grad Donja Stubica-financijski izvještaj 01.01.-30.06.2018. konsolidirani

 

I. Izmjene i dopune Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2018.godinu, Projekcija Prora─Źuna za 2019-2020.godinu.

Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2018.godinu te Projekcija za 2019.-2020.godinu

I. Izmjena Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada za razdoblje 2018-2020.god.

I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.god.

I. I zmjena i dopuna Plana nabave za 2018.godinu

II. Izmjena Plana nabave za 2018.godinu.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2017.god.

Izvještaj  o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Obrazlo┼żenje uz ostvarenje prihoda i primitka te rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2017.god.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa mjera potpora u polj. i ruralnom razvoju na podru─Ź. Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nazakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeni─Źke rente za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvješ─çe o izvršavanju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvještaj o zadu┼żivanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvještaj o korištenju prora─Źunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima 01.01.-31.12.2017.

Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2017.god.

Izvješ─çe o izvršenju Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvješ─çe o izvršenju Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

II. Izmjena i dopuna Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2017.g. i Projekcije za 2018. i 2019.g.

II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017.g.

Obrazlo┼żenje uz II. Izmjenu i dopunu Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2017.g. i Projekcije za 2018-2019.g.

II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2017.g.

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2017.g.

III. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

II. Izmjena Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

Prora─Źun za gra─Ĺane Grada Donja Stubica za 2018.godinu.

Prijedlog Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2018.g. i Projekcije Prora─Źuna za 2019.g. i 2020.g.

Prora─Źun Grada Donja Stubica za 2018.g., Projekcija Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2019.-2020.g

Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2018.g.

Obrazlo┼żenje uz Prijedlog Prora─Źun Grada Donja Stubica za 2018.g. i Projekcije za 2019.-2020.g.

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za 2018.g.

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018.g.

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2018.g.

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2018.g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.g.

Program korištenja sredstava od spomeni─Źke rente u 2018.g.

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada za razdoblje 2018.-2020.g.

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za 2018.g.

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018.g.

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018.g.

Program gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.g. i Projekcije za 2019-2020.g.

Program odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.god.

 

   

I.Izmjena i dopuna Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2017.g. i projekcije za 2018. i 2019.g.

Obrazlo┼żenje uz I.Izmjenu i dopunu Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2017.g i projekcije za 2018. i 2019.g.

I.Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017.g.

I.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa korištenja sredstava od spomeni─Źke rente u 2017.g.

I.Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za 2017.g.

II.Izmjena Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

Odluka o pokri─çu planiranog manjka u I.Izmjeni i dopuni Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2017.g., te projekcijama za 2018. i 2019.g. sa obrazlo┼żenjem.

I.Izmjena Plana nabave za 2017.god.

 

Odluka o korištenju viška financijskih sredstava Dje─Źjeg vrti─ça Bubamara Donja Stubica, iz 2016.godine i ranijih godina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2017.godinu.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih Programa za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine.

Obrazlo┼żenje uz ostvarivanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz polugodišnji Izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grad donja Stubica za 2017.godinu

Izvješ─çe o izvršenju Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunakne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

I.Izmjena Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.godinu.

Izvješ─çe o izvršenju Programa odr┼żavanja objekata komunakne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa rasp.sredstava za potrebe socijalne skrbi osig.u Prora─Ź. Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeni─Źke rente za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine.

Izvršenje Programa mjera potpora u polj. i ruralnom razvoju na podr. Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljop.zemljišta u vlas. RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2017.godine  Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼ż.nezakonito izgr. zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvješ─çe o izvršavanju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvještaj o zadu┼żivanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvještaj o korištenju prora─Źunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po Gradskom jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Obrazlo┼żenje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz Godišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Izvještaj o korištenju prora─Źunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvještaj o zadu┼żivanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

Izvješ─çe o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeni─Źke rente za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-31.12.2016

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2016. godinu

   

Financijsko izviješ─çe 01.01.-31.12.2016. konsolidirani

   

Prora─Źun za 2017. godinu

Plan razvojnih programa za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini

Program gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017. godinu

Program korištenja sredstava spomeni─Źke rente za 2017. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2017.-2019. godine

Program odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017. godinu

   

II izmjena Prora─Źuna za 2016.

Plana razvojnih programa za 2016. godinu i projekcije za 2017.-2018. godinu - II. Izmjena

I. izmjena Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2016. godinu

II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. godinu

III. Izmjena Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

III. Izmjena Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

   

II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

   

Polugodišnji izvještaj o Izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju Plan razvojnih programa za razdoblje 01.01. - 30.06.2016. godine

Obrazlo┼żenje uz ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvješ─çe o izvršenju Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvješ─çe o izvršenju Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeni─Źke rente za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Plana Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu te rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvješ─çe o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine

 

 

 

 

   

I. Izmjena i dopuna Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa

Obrazlo┼żenje uz I. Izmjenu i dopunu Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017.-2018. godinu

I. Izmjenu i dopunu Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu i dopunu Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu i dopunu Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2016.-2018. godine

Izmjenu Programa korištenja sredstava spomeni─Źke rente za 2016. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu

   

Godišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2015.

Obrazlo┼żenje uz ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2015.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvještaj o korištenju prora─Źunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvještaj o zadu┼żivanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. godinu

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za 2015. godinu

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeni─Źke rente za 2015. godinu

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2015. godini

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Izvješ─çe o izvršenju Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica od 01.01.-31.12.2015.

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvješ─çe o izvršenju Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015.

   

Izvještaj prora─Źuna, prora─Źunskih i izvanprora─Źunskih korisnika

Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovina i obaveza

Bilanca

Izvještaj o obavezama

Bilješke uz financijske izvještaje

   

Prora─Źun Grada Donja Stubica za 2015. godinu - I. rebalans

Obrazlo┼żenje uz Prora─Źun Grada Donja Stubica za 2015. godine - I. izmjena

I. Izmjena Plan razvojnih Programa Grada Donja Stubica za 2015. godinu i projekcije plana za 2016. – 2017. godinu

I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2015.-2017. godine

I. Izmjena Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015. godinu

   

Prora─Źun Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Plan razvojnih Programa Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Obrazlo┼żenje uz Prora─Źun Grada Donja Stubica za 2016. godine i projekcije za 2017.-2018. godine

Odluka o izvršavanju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2016. godini

Program odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program korištenja sredstava spomeni─Źke rente za 2016. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za 2016.godinu

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2016.-2018. godine

Program odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

   

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2015. godine

Obrazlo┼żenje uz Prora─Źun

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvještaj o korištenju prora─Źunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvještaj o zadu┼żivanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2014.-30.06.2015. godine

Izvršenje programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje plana razvojnih programa Grada Donja Stubica od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeni─Źke rente za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godineIzvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.

 

   

Izvještaj o korištenju prora─Źunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o zadu┼żivanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014. godine

Izvršenje plana razvojnih Programa GRADA DONJA STUBICA 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješ─çe o izvršenju Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 1.1.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadr┼żavanje nezakonito izgra─Ĺenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeni─Źke rente za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podru─Źju Grada Donja Stubica iz Prora─Źuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješ─çe o izvršenju Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Obrazlo┼żenje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Obrazlo┼żenje uz izvještaj o izvršenju godišnjeg konsolidiranog Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Prora─Źuna Grada Donja Stubica prema stanju na dan 31.12.2014. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Zaklju─Źak o usvajanju Izvješ─ça o izvršenju Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Zaklju─Źak o usvajanju Izvješ─ça o izvršenju Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

 

   

Prora─Źun Grada Donja Stubica za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

II. Izmjena i dopuna Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

II. Izmjena i dopuna konsolidiranog Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

   

Prora─Źun Grada za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Konsolidirani prora─Źun za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

   

Izvještaj o zadu┼żivanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju prora─Źunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazlo┼żenje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazlo┼żenje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješ─çe o izvršenju Programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješ─çe o izvršenju Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

   

Teku─çe donacije udrugama 30.06.2013.

Teku─çe donacije udrugama 31.03.2013.

   

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Prora─Źuna Grada Donja Stubica prema stanju na dan 31.12.2012. godine

 

   

Izvještaj o korištenju prora─Źunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2012.

   

1. Izmjena i dopuna konsolidiranog Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2013.

   

1. Izmjena i dopuna Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2013.

   

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2012.

   

Godišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2012.

   

Prora─Źun Grada Donja Stubica za 2013. godinu

 

   

Godišnji izvještaj o izvršenju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2011. godinu

   

Odluka o izvršavanju Prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2012. godinu

   

Prora─Źun Grada Donja Stubica za 2012. godinu i projekcije prora─Źuna za 2013. i 2014. godinu

   

Program gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2012. godinu

   

Program odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2012. godinu

   

Program dotacija udrugama u 2012. godini

   

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2012. godinu

   

Program javnih potreba u športu Grada Donja Stubica za 2012. godinu

   

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za 2012. godinu

   

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012. godinu

   

Program utroška sredstava šumarskog doprinosa u 2012. godini

   

Izvršenj programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Prora─Źunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011.godine

   

Izvršenje programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine

   

Izvršenje programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine

   

Izvršenje programa javnih potreba u športu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine

   

Izvješ─çe o izvršenju programa gradnje objekata i ure─Ĺenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2011.

   

Izvješ─çe o izvršenju programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.08.2011.

   

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2011. godinu

   

Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora─Źuna Grada Donja Stubica za 2011. godinu

   

Izmjena i dopuna prora─Źuna Grada za 2011.

   

Prora─Źun Grada za 2011., te projekcije prora─Źuna za 2012. i 2013.

   

Godišnji izvještaj o izvršenju prora─Źuna Grada za 2010.

   

Godišnji izvještaj o konsolidiranom prora─Źunu Grada za 2010.

   

Odluka o raspodjeli poslovanja Prora─Źuna Grada prema stanju na dan 31.12.2010.

   

Izvješ─çe o izvršenju programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture za 2010.

   

Izvješ─çe o izvršenju programa odr┼żavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010.

 

Više ─Źlanaka ...

  • Izvršenje programa javnih potreba u kulturi 01.01. - 31.12.2010.
  • Izvršenje programa potreba u sportu 01.01. - 31.12.2010.
  • Izvršenje programa dotacija udruga Grada 01.01. - 31.12.2010.
  • Izvršenje programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01. - 31.12.2010.
  • Izvršenje programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi 01.01. - 31.12.2010.
  • Izvršenje programa utroška sredstava šumarskog doprinosa 01.01. - 31.12.2010.
  • Stranica 1 od 2

    Linkovi