Proračun

 

RasvjetaZVratislava

 

 

 

Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Donja Stubica za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.god.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2018.god.

Obrazloženje

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018.god.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2018.god.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2018.god.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.god.

Izvršenje Programa korištenja sredstva ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.god.

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018.god.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru za 2018.god.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018.godini.

Izvršenje Plana rasporeda sredstva ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018.god.

Izvršenje Programa korištenja sredstva od spomeničke rente u 2018.god.

Izvršenje Programa utroška sredstva boravišne pristojbe 1.1-31.12.2018.

Izvještaj o zaduživanju 1.1.-31.12.2018.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 01.01.-31.12.2018.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskom jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Bilanca imovine Grada Donja Stubica - stanja na dan 31.12.2018.godine

Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2018.godinu

 

Plan nabave za 2019.godinu.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Donja Stubica za 2018., Projekcije za 2019.-2020.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna-Plan razvojnih programa za 2018. sa Projekcijama za 2019.-2020.

 

II. Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi Grada Donja Stubica za 2018.

 

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2018.

 

II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2018.

 

I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.

 

I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.

 

II. Izmjena Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica za razdoblje 2018.-2020.

 

II. Izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.

 

II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.

 

Proračun za građane Grada Donja Stubica za 2019.godinu

 

Proračun Grada Donja Stubica za 2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu.

 

Pregled Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

 

Plan razvojnih programa 2019-2021.godina

 

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2019.godinu

 

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.godinu.

 

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019.godinu.

 

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2019.godinu

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2019.godinu

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.godini.

 

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2019.godinu

 

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica za 2019.-2021.godina

 

Program korištenja ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.godinu

 

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019.godini.

 

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu RH u 2019.godini. 

 

  Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2019.godinu.

 

Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2019.godinu

 

        Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019.godinu        

 

  V. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Donja Stubica za 2018.godinu. 

 

  Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2021.godinu.  

 

Pregled Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji  

 

Plan razvojnih Programa za 2019. god. i Projekcije za 2020.-2021.godinu.  

 

Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.god. i Projekcije za 2020.-2021. godinu.

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa 01.01.-30.06.2018.

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitka te rashoda i izdataka uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa korištenja spomeničke rente za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa mjera potpora u polj. i rur. razvoju na području Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljište u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po Gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

II. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.

 

IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Donja Stubica za 2018.

III. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Donja Stubica za 2018.

Grad Donja Stubica-financijski izvještaj 01.01.-30.06.2018.

Grad Donja Stubica-financijski izvještaj 01.01.-30.06.2018. konsolidirani

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.godinu, Projekcija Proračuna za 2019-2020.godinu.

Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2018.godinu te Projekcija za 2019.-2020.godinu

I. Izmjena Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada za razdoblje 2018-2020.god.

I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.god.

I. I zmjena i dopuna Plana nabave za 2018.godinu

II. Izmjena Plana nabave za 2018.godinu.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.god.

Izvještaj  o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitka te rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2017.god.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa mjera potpora u polj. i ruralnom razvoju na područ. Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nazakonito izgrađenih zgrada u prostoru 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvješće o izvršavanju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima 01.01.-31.12.2017.

Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2017.god.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.g. i Projekcije za 2018. i 2019.g.

II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017.g.

Obrazloženje uz II. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.g. i Projekcije za 2018-2019.g.

II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2017.g.

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2017.g.

III. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

II. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

Proračun za građane Grada Donja Stubica za 2018.godinu.

Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.g. i Projekcije Proračuna za 2019.g. i 2020.g.

Proračun Grada Donja Stubica za 2018.g., Projekcija Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.-2020.g

Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2018.g.

Obrazloženje uz Prijedlog Proračun Grada Donja Stubica za 2018.g. i Projekcije za 2019.-2020.g.

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2018.g.

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018.g.

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2018.g.

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2018.g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.g.

Program korištenja sredstava od spomeničke rente u 2018.g.

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada za razdoblje 2018.-2020.g.

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018.g.

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018.g.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.g. i Projekcije za 2019-2020.g.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.god.

 

   

I.Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.g. i projekcije za 2018. i 2019.g.

Obrazloženje uz I.Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.g i projekcije za 2018. i 2019.g.

I.Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017.g.

I.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa korištenja sredstava od spomeničke rente u 2017.g.

I.Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.g.

II.Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

Odluka o pokriću planiranog manjka u I.Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.g., te projekcijama za 2018. i 2019.g. sa obrazloženjem.

I.Izmjena Plana nabave za 2017.god.

 

Odluka o korištenju viška financijskih sredstava Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica, iz 2016.godine i ranijih godina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.godinu.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih Programa za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine.

Obrazloženje uz ostvarivanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grad donja Stubica za 2017.godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunakne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

I.Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.godinu.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunakne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa rasp.sredstava za potrebe socijalne skrbi osig.u Prorač. Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine.

Izvršenje Programa mjera potpora u polj. i ruralnom razvoju na podr. Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljop.zemljišta u vlas. RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2017.godine  Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadrž.nezakonito izgr. zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvješće o izvršavanju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po Gradskom jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-31.12.2016

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2016. godinu

   

Financijsko izviješće 01.01.-31.12.2016. konsolidirani

   

Proračun za 2017. godinu

Plan razvojnih programa za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017. godinu

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2017.-2019. godine

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017. godinu

   

II izmjena Proračuna za 2016.

Plana razvojnih programa za 2016. godinu i projekcije za 2017.-2018. godinu - II. Izmjena

I. izmjena Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2016. godinu

II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. godinu

III. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

III. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

   

II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

   

Polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju Plan razvojnih programa za razdoblje 01.01. - 30.06.2016. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Plana Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu te rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine

 

 

 

 

   

I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa

Obrazloženje uz I. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017.-2018. godinu

I. Izmjenu i dopunu Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu i dopunu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu i dopunu Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2016.-2018. godine

Izmjenu Programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu

   

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015.

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. godinu

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2015. godini

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica od 01.01.-31.12.2015.

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015.

   

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovina i obaveza

Bilanca

Izvještaj o obavezama

Bilješke uz financijske izvještaje

   

Proračun Grada Donja Stubica za 2015. godinu - I. rebalans

Obrazloženje uz Proračun Grada Donja Stubica za 2015. godine - I. izmjena

I. Izmjena Plan razvojnih Programa Grada Donja Stubica za 2015. godinu i projekcije plana za 2016. – 2017. godinu

I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2015.-2017. godine

I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015. godinu

   

Proračun Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Plan razvojnih Programa Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Obrazloženje uz Proračun Grada Donja Stubica za 2016. godine i projekcije za 2017.-2018. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2016. godini

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2016.-2018. godine

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

   

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. godine

Obrazloženje uz Proračun

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2014.-30.06.2015. godine

Izvršenje programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje plana razvojnih programa Grada Donja Stubica od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godineIzvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.

 

   

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014. godine

Izvršenje plana razvojnih Programa GRADA DONJA STUBICA 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 1.1.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju godišnjeg konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Donja Stubica prema stanju na dan 31.12.2014. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

 

   

Proračun Grada Donja Stubica za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

II. Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

   

Proračun Grada za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Konsolidirani proračun za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

   

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

   

Tekuće donacije udrugama 30.06.2013.

Tekuće donacije udrugama 31.03.2013.

   

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Donja Stubica prema stanju na dan 31.12.2012. godine

 

   

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2012.

   

1. Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2013.

   

1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2013.

   

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2012.

   

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2012.

   

Proračun Grada Donja Stubica za 2013. godinu

 

   

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2011. godinu

   

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2012. godinu

   

Proračun Grada Donja Stubica za 2012. godinu i projekcije proračuna za 2013. i 2014. godinu

   

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2012. godinu

   

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2012. godinu

   

Program dotacija udrugama u 2012. godini

   

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2012. godinu

   

Program javnih potreba u športu Grada Donja Stubica za 2012. godinu

   

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2012. godinu

   

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012. godinu

   

Program utroška sredstava šumarskog doprinosa u 2012. godini

   

Izvršenj programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011.godine

   

Izvršenje programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine

   

Izvršenje programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine

   

Izvršenje programa javnih potreba u športu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine

   

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2011.

   

Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.08.2011.

   

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2011. godinu

   

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2011. godinu

   

Izmjena i dopuna proračuna Grada za 2011.

   

Proračun Grada za 2011., te projekcije proračuna za 2012. i 2013.

   

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada za 2010.

   

Godišnji izvještaj o konsolidiranom proračunu Grada za 2010.

   

Odluka o raspodjeli poslovanja Proračuna Grada prema stanju na dan 31.12.2010.

   

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.

   

Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010.

 

Više članaka ...

  • Izvršenje programa javnih potreba u kulturi 01.01. - 31.12.2010.
  • Izvršenje programa potreba u sportu 01.01. - 31.12.2010.
  • Izvršenje programa dotacija udruga Grada 01.01. - 31.12.2010.
  • Izvršenje programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01. - 31.12.2010.
  • Izvršenje programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi 01.01. - 31.12.2010.
  • Izvršenje programa utroška sredstava šumarskog doprinosa 01.01. - 31.12.2010.
  • Stranica 1 od 2

    Linkovi