Prijava štete od elementarne nepogode zbog jakog mraza

Obavještavaju se građani sa područja Grada Donja Stubica da mogu prijaviti štetu

nastalu uslijed elementarne nepogode, zbog jakog mraza, koji je zadesio područje Grada Donje Stubice.

Šteta se može prijaviti do 13.05.2016. godine radnim danom od 8,00 do 14,00 sati Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Donja Stubica.

Šteta se prijavljuje na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradskoj upravi Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica ili preuzeti na web stranicama Grada.

Prijavitelj štete dužan je za prijavu donijeti: osobne podatke prijavitelja, OIB, broj k.č. sa katastarskom općinom, veličina čestice, vrsta i broj nasada, broj telefona za kontakt.

Obrazac EN-P prijava štete

 

Linkovi