PRIGODNA NOVČANA NAKNADA OBITELJIMA S ČETVERO I VIŠE DJECE TE OBITELJIMA KOJE IMAJU DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Grad Donja Stubica  i ove godine obiteljima s četvero i više djece predškolske, školske dobi ili studenata na redovnom školovanju, koje imaju prebivalište na području Grada Donja Stubica, odobrava prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana 2020. godine prigodnu novčanu nagradu.

Prigodna novčana naknada se odobrava i obiteljima koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, neovisno o broju djece

/files/ZAHTJEV za prigodnu novcanu naknadu obiteljima sa cetvero i vise djece.doc

ZAHTJEV možete preuzeti i u Gradskoj upravi, Trg Matije Gupca 20/II, soba 41.

 ZAHTJEV za isplatom prigodne novčane naknade podnose roditelji ili zakonski zastupnici djece u jedinstvenom upravnom odjelu, a istom prilažu rodne listove djece ili osobne iskaznice djece te druge dokumente koji dokazuju osnovanost zahtjeva.

Prigodna novčana naknada po djetetu iznosi 100,00 kuna, a isplaćuje se u gotovini osobno roditeljima ili zakonskim zastupnicima djece, u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, dana 17. i 18. prosinca.2020.godine. 

/files/Zakljucak.pdf

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680