PLAN RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

 

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Donja Stubica i Oroslavje, te općine Gornja Stubica, Marija Bistrica, Stubičke Toplice i Veliko Trgovišće.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća šest jedinica lokalne samouprave i to gradove Donju Stubicu i Oroslavje, te općine Gornju Stubicu, Mariju Bistricu, Stubičke Toplice i Veliko Trgovišće.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Donja Stubica u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

 

Datum otvaranja rasprave: 18.3.2019.

Datum zatvaranja rasprave: 3.4.2019.

 

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.donjastubica@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI DONJA STUBICA) zaključno do 3.4.2019. u 15 sati.

/files/PRŠI Izjava Donja Stubica.pdf

Poveznica na Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Donja Stubica: /files/Obavijest o pokretanju javne rasprave.pdf

Poveznica na Nacrt PRŠI: /files/Nacrt-PRSI-projektno-podrucje-Donja-Stubica-v7.0.pdf

Izmjene nacrta PRŠI u odnosu na prethodnu javnu raspravu: /files/Izmjene nacrta PRŠI u odnosu na prethodnu javnu raspravu.docx

Poveznica na Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi: /files/Obrazac za javnu raspravu PRŠI Donja Stubica.docx

Poveznica na Upitnik za operatore: /files/Upitnik za operatore - PRŠI Donja Stubica v_7_0.xlsx

Poveznica na Prijedlog Ugovora o izgradnji: /files/Prijedlog Ugovora o izgradnji - Donja Stubica v_7_0.docx

 

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Donje Stubice.

 

Grad Donja Stubica ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Donje Stubice i za njih je odgovoran autor.

Iz prethodne rasprave:

/files/A1-PRŠI Donja Stubica v_3_1.pdf

/files/HT-PRŠI Donja Stubica v_3_1.pdf

/files/Izvješće o provedenom postupku javne rasprave (18_3-3_4) - Donja Stubica.pdf

Linkovi