Obavijest o novčanom poklonu za obitelji sa četvero i više djece

Grad Donja Stubica Obiteljima s četvero i više djece mlađe od 18 godina života ili ako je starije od 18 godina života, da je na redovnom školovanju, s prebivalištem na području Grada Donja Stubica, odobrava prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana 2018. godine poklon od 100,00 kuna (slovima:stokuna) za svako dijete.   

 Poklon se odobrava i obiteljima koji imaju djecu s invaliditetom-poklon od 100,00 kuna za svako dijete sa invaliditetom.

 Poklon-novčani iznos od 100,00 kuna može se podići osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, dana 20. i 21. prosinca.2018.godine.

Prilikom podizanja novčanog poklona morate predati ispunjenu izjavu o kućanstvu koja se nalazi u ispod teksta u prilogu.

/files/Izjava o članovima kućanstva.doc

/files/Odluka poklon obitelj s cetvero i vise djece 2018.doc

Linkovi