Obavijest Eko-Flora za odvoz otpada 25.12.2018. i 01.01.2019.

Eko-flor plus d.o.o. obavještava građane sa područja Grada Donja Stubica sa se odvozi otpada predviđeni za 25.12.2018. odrađuju 22.12.2018.

Odvozi otpada predviđeni za 01.01.2019. odrađuju se 29.12.2018.

Linkovi