Novosti


Izvješća o proračunu za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz...

Detaljnije
Registar ugovora o javnoj nabavi - ažurirano 31.12.2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi - ažurirano 31.12.2016.

Detaljnije
JUO obredbe za 2017. godinu

Plan izobrazbe službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica u 2017. godini

Plan normativne aktivnosti u 2017. godini

Plan prijma službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel i Komunalni pogon

Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada...

Detaljnije
35. sjednica Gradskog vijeća, 27. ožujka 2017.

Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća, 27. ožujka 2017.

Zapisnik s 35. Sjednice gradskog vijeća održane 27. ožujka 2017.

Detaljnije
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Detaljnije
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Detaljnije
Zara Open Days

Zagorska razvojna agencija d.o.o. organizira „DANE OTVORENIH VRATA“ za djelatnike jedinica lokalne samouprave, poduzetnike, poljoprivrednike, članove udruga te sve druge zainteresirane dionike s ciljem promocije i upoznavanja s mogućnostima financiranja razvojnih projekata na...

Detaljnije
Konsolidirani proračun 2016

Financijsko izviješće 01.01.-31.12.2016. konsolidirani

Detaljnije
Financijska izviješća za 2017. godinu

Vjekoslav Matuša izviješće za 2017. godinu

Krunoslav Vnučec izviješće za 2017. godinu

Detaljnije
Financijska izvješća za 2016. godinu

Financijska izvješća za 2016. godinu

Detaljnije
Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Detaljnije
Poziv na 34. sjednicu Gradskog vijeća Donja Stubica, 15. veljače 2017.

Poziv na 34. sjednicu Gradskog vijeća Donja Stubica, 15. veljače 2017.

Zapisnik s 34. sjednice Gradskog vijeća, 15. veljače 2017.

Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Donja...

Detaljnije

Linkovi