Novosti


Porez na nekretnine za stambeni prostor

Porez na nekretnine za stambeni prostor

Detaljnije
Akti gradonačelnika s 35. sjednice GV

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za period 2008.-2016. godine, u 2016. Godini

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja...

Detaljnije
Odluke sa 35. sjednice GV

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Donja Stubica za Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica

Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – dobava, prijevoz i razgrtanje kamenog materijala na području...

Detaljnije
Izvješća o proračunu za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz...

Detaljnije
Registar ugovora o javnoj nabavi - ažurirano 31.12.2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi - ažurirano 31.12.2016.

Detaljnije
JUO obredbe za 2017. godinu

Plan izobrazbe službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica u 2017. godini

Plan normativne aktivnosti u 2017. godini

Plan prijma službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel i Komunalni pogon

Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada...

Detaljnije
35. sjednica Gradskog vijeća, 27. ožujka 2017.

Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća, 27. ožujka 2017.

Zapisnik s 35. Sjednice gradskog vijeća održane 27. ožujka 2017.

Detaljnije
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Detaljnije
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Detaljnije
Zara Open Days

Zagorska razvojna agencija d.o.o. organizira „DANE OTVORENIH VRATA“ za djelatnike jedinica lokalne samouprave, poduzetnike, poljoprivrednike, članove udruga te sve druge zainteresirane dionike s ciljem promocije i upoznavanja s mogućnostima financiranja razvojnih projekata na...

Detaljnije

Linkovi