Novosti


Porez na nekretnine za stambeni prostor

Porez na nekretnine za stambeni prostor

Detaljnije
Akti gradonačelnika s 35. sjednice GV

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za period 2008.-2016. godine, u 2016. Godini

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja...

Detaljnije
Odluke sa 35. sjednice GV

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Donja Stubica za Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica

Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – dobava, prijevoz i razgrtanje kamenog materijala na području...

Detaljnije
Izvješća o proračunu za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz...

Detaljnije
Registar ugovora o javnoj nabavi - ažurirano 31.12.2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi - ažurirano 31.12.2016.

Detaljnije
JUO obredbe za 2017. godinu

Plan izobrazbe službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica u 2017. godini

Plan normativne aktivnosti u 2017. godini

Plan prijma službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel i Komunalni pogon

Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada...

Detaljnije
35. sjednica Gradskog vijeća, 27. ožujka 2017.

Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća, 27. ožujka 2017.

Zapisnik s 35. Sjednice gradskog vijeća održane 27. ožujka 2017.

Detaljnije
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Detaljnije

Linkovi