Novosti


Upitnik o statusu organizacija civilnoga društva u Krapinsko-zagorske županije

Savjet za razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije provodi istraživanje o statusu organizacija civilnoga društva sa sjedištem na području županije i onih koje djeluju na području županije. Rezultati upitnika pomoći će u pripremi izrade Strategije stvaranja...

Detaljnije
22. sjednica Gradskog vijeća

Poziv na 22. sjednicu Gradskog vijeća, 15. rujna 2015. godine

Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 15. rujna 2015. godine

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad...

Detaljnije
Sufinanciranje nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Donja Stubica, za školsku 2015./16. godinu

Grad Donja Stubica sufinancira nabavu školskih udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole u školskoj 2015./2016. godini, koji imaju prebivalište na području Grada Donja Stubica, u iznosu od 300,00 kn, po učeniku.

Uvjete i detalje možete...

Detaljnije
Sufinanciranje nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Donja Stubica, za školsku 2015./2016. godinu

Sufinanciranje nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Donja Stubica, za školsku 2015./2016. godinu

Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Zahtjev za sufinanciranje udžbenika

Detaljnije
Završila je berba ekološkog bobičastog voća Tayberry-a na nasadu u Pustodolu, Donjoj Stubici

Bobičasto voće Tayberry je križanac kupine i maline. Plodovi su purpurno crvene do tamne ljubičaste boje. Ovo bobičasto voće ima vrlo veliki sadržaj nutritivno vrijednih tvari, a manje šećera od kupine i maline, te je stoga vrlo interesantno za prehranu dijabetičara. Dozrijeva tijekom...

Detaljnije
Naš Marko Šobak među 6 najboljih maturanata u Hrvatskoj

Prema navodima Jutarnjeg lista, naš donjostubičanac Marko Šobak, sa 100% rezultatom na ispitu iz matematike našao se među 6 najboljih maturanata u Hrvatskoj.

U nastavku prenosimo tekst iz Jutarnjeg lista, te link na kojem možete pročitati o najboljim maturantima u...

Detaljnije
SPORTSKA DVORANA - USKORO OTVORENJE!

 

Detaljnije
Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Detaljnije
21. sjednicaGradskog vijeća

Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća, 15. srpnja 2015. godine

Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća, 15. srpnja 2015. godine

Odluka Gradskog vijeća o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada...

Detaljnije
20. sjednica Gradskog vijeća

 

Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća, 9. lipnja 2015.

Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća, 9. lipnja 2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Godišnji...

Detaljnije
Proračun 2014. - izvršenje

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje...

Detaljnije
1. izmjena Plana nabave za 2015. godinu

1. izmjena Plana nabave za 2015. godinu

Detaljnije

Linkovi