Novosti


Naš Marko Šobak među 6 najboljih maturanata u Hrvatskoj

Prema navodima Jutarnjeg lista, naš donjostubičanac Marko Šobak, sa 100% rezultatom na ispitu iz matematike našao se među 6 najboljih maturanata u Hrvatskoj.

U nastavku prenosimo tekst iz Jutarnjeg lista, te link na kojem možete pročitati o najboljim maturantima u...

Detaljnije
SPORTSKA DVORANA - USKORO OTVORENJE!

 

Detaljnije
Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Detaljnije
21. sjednicaGradskog vijeća

Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća, 15. srpnja 2015. godine

Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća, 15. srpnja 2015. godine

Odluka Gradskog vijeća o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada...

Detaljnije
20. sjednica Gradskog vijeća

 

Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća, 9. lipnja 2015.

Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća, 9. lipnja 2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Godišnji...

Detaljnije
Proračun 2014. - izvršenje

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje...

Detaljnije
1. izmjena Plana nabave za 2015. godinu

1. izmjena Plana nabave za 2015. godinu

Detaljnije
Savjet mladih

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Donja Stubica

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Donja Stubica

Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Donja Stubica

Odluka o izboru predsjednice i zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Donja Stubica

Detaljnije
4. Uspješno izdanje Festivala folklora „Same da je srcu vesele“ u organizaciji kulturno umjetničkog društva „Stubica“

I ove godine kulturno umjetničko društvo „Stubica“ obilježilo je Dane Grada Donja Stubica i blagdan Župe Presveto Trojstvo jednim od značajnijih događaja za stubički kraj, Festivalom folklora „Same da je srcu vesele“ koji se po četvrti puta održao u subotu...

Detaljnije
U petak 29.svibnja 2015. Grad Donja Stubica održao je svečanu sjednicu Gradskog vijeća

U petak, 29. svibnja, u Termama Jezerčica, održana je svečana sjednica Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Donja Stubica. Svečanu sjednicu otvorio je g. Anđelko Glivar, predsjednik Gradskog vijeća.Gradonačelnik Donje Stubice Juraj Srebačić je na svečanoj sjednici Gradskog...

Detaljnije
Koncert „Stubici na dar“ ženske vokalne skupine KUD-a Stubica

 

Ovogodišnji koncert ženske vokalne skupine kulturno umjetničkog društva „Stubica“ naziva „Stubici na dar“ održan 15. svibnja, okupio je mnogobrojne zaljubljenike i poklonike tradicijskog pjevanja- izvođače, književnike i...

Detaljnije
Dan Grada 2015.

Detaljnije

Linkovi