Novosti


Akti s 28. sjednice Gradskog vijeća od 27. travnja 2016.

Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica

Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica

Detaljnije
Prijava štete od elementarne nepogode zbog jakog mraza

Obavještavaju se građani sa područja Grada Donja Stubica da mogu prijaviti štetu

nastalu uslijed elementarne nepogode, zbog jakog mraza, koji je...

Detaljnije
Izvršenje Proračuna u 2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015.

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015.

Izvještaj o danim...

Detaljnije
27. sjednica Gradskog vijeća

Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća, 31. ožujka 2016.

Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća od 31.03.2016.

Detaljnije
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Detaljnije
Javna nabava u 2015. godini

Ugovori u 2015. godini

Ugovori o bagatelnoj nabavi u 2015. godini

Evidencija sklopljenih Ugovora o bagatelnoj nabavi u 2015. godini

Registar Ugovora o javnoj nabavi

Popis donacija u 2015. godini

Detaljnije
Komunalna naknada za 2016. godinu

Komunalna naknada za 2016. godinu

Obrazac prijava komunalne naknade za 2016.

Obaveza plaćanja poreza i spomeničke rente

Obrazac prijava poreza na kuće za odmor

Detaljnije
26. sjednica Gradskog vijeća

Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća, 7. ožujka 2016.

Zapisnik s 26. Sjednice Gradskog vijeća od 7. ožujka 2016.

Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – iskop cestovnih jaraka i usluga rada stroja na području...

Detaljnije
Akti objavljeni 29.02.2016.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za primopredaju izgrađene Športske dvorane uz zgradu Osnovne škole Donja Stubica

Odluka o pomoći za adaptaciju izgradnju kuće Đemili Mehičić

Odluka o izradi dva elaborata za sanacije klizišta u Lepoj Vesi i Donjem...

Detaljnije
I. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Detaljnije
Financijska izvješća za 2015. godinu

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovina i...

Detaljnije
Održana spektakularna Bitka kod Stubice

U subotu, 13. veljače 2016. godine kod Majsecovog mlina u Donjoj Stubici odigrana je završna bitka Seljačke bune iz 1573. godine – Bitka kod Stubice.

Rekonstrukciju bitke u kojoj je sudjelovalo 250 statista u srednjovjekovnim kostimima feudalaca i seljaka,...

Detaljnije

Linkovi