Natječaji, javni pozivi, obrasci

22.02.2021. Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći u novcu za novorođeno dijete od Grada Donja Stubica

 

11.01.2021. Prijavnica za financiranje Programa udruga za 2021. godinu OBRAZAC I. i II., (ostali detalji se nalaze pod izbornikom: Obavijesti)

 

31.12.2020. Članovi skupštine Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica-mandat 2020.-2024.

 

31.12.2020. Odluka o imenovanju predstavnika u Turističko vijeće Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica

 

31.12.2020. Odluka o izboru članova Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica

 

30.12.2020. Zaključak Gradonačelnika o subvencioniranju mjesečne željezničke karte za prijevoz redovnih studenata s područja Grada Donja Stubica u 2021.godini.

 

22.11.2020. Odluka o stjecaju nekretnine bez naknade

 

18.11.2020. Odluka Gradonačelnika o odobravanju stipendija za sve zahtjeve koji zadovoljavaju kriterije

 

17.11.2020. Novi Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći u novcu za novorođeno dijete od Grada Donja Stubica

 

12.10.2020. Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija 2020-2021. DETALJNIJE POD OBAVIJESTIMA

 

29.09.2020. ODLUKA o oslobođenju plaćanja zakupnine korisnika sajmišnog prostora za ožujak, travanj i svibanj 2020.godine

 

01.09.2020. Odluka DV "Bubamara" - samoizolacija

 

07.05.2020. Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Donja Stubica

 

13.02.2020./Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2020.godinu

 

10.01.2020./JAVNI POZIV za prijavu Programa/Projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2020.godinu.

 

OBRAZAC I. i II. - Prijavnica za financiranje Programa/Projekata udruga iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2020.godinu.

 

 

Obrazac Zahtjeva za odobrenje stipendije 2019/2020.(detaljnije u Obavijestima)

 

Obrazac Izjave o članovima kućanstva za odobrenje stipendije 2019./2020.(detaljnije u Obavijestima)

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel

 

Upute kandidatima za radno mjesto-vježbenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica-natječaj objavljen 30.04.2019., NN 44/19

 

Natječaj za prijam vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica-objavljen u Narodnim novinama br. 44/2019

 

Profesionalno usavršavanje u Chicagu - letak

 

Izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave-objava biračima

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu.

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DONJA STUBICA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA-DEŽURSTVA

 

OBJAVA BRAČIMA-IZBOR ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

 

I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

 

III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

 

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica

 

Odluka o izboru članova Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta: Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova-Faza 2"

 

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Upu Jezerčica-Zaluke

 

NATJEČAJ za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018/2019.

 

ZAHTJEV ZA STIPENDIJU 2018/19.god.

 

IZJAVA O ČLANOVIMA KUĆANSTVA (Prilog uz Zahtjev za stipendiju)

 

Odluka o broji i visini učeničkih i studentskih stipendija u šk./akad.god. 2018./2019.

 

Obavijest o novom terminu Javne rasprave o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

 

Obavijest o novom terminu Javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

 

Poziv na informativnu radionicu za inovacijske vaučere

 

Popis lokacija "Zelenih otoka" na području Grada Donja Stubica

 

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti-Komunalni radnik

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA

 

NATJEČAJ za prijam namještenika u službu u Komunalni pogon Grada Donja Stubica

 

Sistematizacija radnih mjesta u Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica

 

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

 

Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Donja Stubica

 

Poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na dostavu projektnih prijedloga " Poboljšanje konkuretnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)"

 

Obavijest o provedbi kontrole obaveznog mikročipiranja pasa

 

Odluka o nadzoru provedbe obaveznog mikročipiranja pasa

 

Obavijest LAG-a "Zeleni bregi": Natječaj za Tip 1 operacije 1.1.2., "Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava"

 

Ministarstvo gospodarstva-Edukacija o inovacijskim vaučerima i certifikaciji-Objava

 

M I P O S Javni poziv za podnošenje prijava za zapošljavanje žena za pomoć u kući

 

Nacrt plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa-komentari zaprimljeni u javnoj raspravi Vipnet

 

Nacrt plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa-komentari zaprimljeni u javnoj raspravi Optika Kabel TV

 

Nacrt plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa-komentari zaprimljeni u javnoj raspravi HT.d.d.

 

Perfa-Bio d.o.o.- Obavijest o provođenju javne rasprave od 24.04.-23.05.2018.

 

Perfa-Bio d.o.o.-procjena utjecaja na okoliš rekonstrukcije peradarnika i povećanja kapaciteta uzgoja

 

Obavijest o obvezi-porezi 2018.

Obavijest o obvezi-komunalna naknada 2018.

Obrazac prijave-komunalna naknada 2018.

Obrazac prijave-porez na kuće za odmor 2018.

 

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluke

 

II. ID PPUG DS - izvješće o javnoj raspravi-za objavu 06.03.2018.

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Donja Stubica

JAVNI POZIV za prijavu programa/projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2018. godinu.

Prijavnica za financiranje Programa/ Projekta udruga iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.godine. OBRAZAC I. i II.

Obrazac PROR-POT Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

 

Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica

 

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica

 

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica-NN 121/2017 (06.12.2017.)

 

Lokalni Program za mlade Grada Donja Stubica "Mladi iz Stubice"

Poziv na završnu konferenciju i koncert "Mladi iz Stubice"

 

Ugovor o dodjeli sportske građevine na upravljanje i korištenje

 

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u šk./akad.god. 2017/2018.

 

Odluka Gradonačelnika o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija u šk./akad.god. 2017/2018.

Zahtjev za odobrenje stipendije u šk./akad.god. 2017/2018. uz Naputak za ispunjavanje Zahtjeva.

Izjava o članovima kućanstva u svrhu odobrenja stipendije.

Javni poziv-Lokalni program za mlade Grada Donja Stubica.

Poziv na javnu raspravu o nacrtu prijedloga Lokalnog programa "Mladi iz Stubice"

Obrazac savjetovanja o nacrtu prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Donja Stubica

Nacrt lokalnog Programa "Mladi iz Stubice"

Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta-čišćenje snijega i posipavanje (Objavljen u NN br. 97/2017 od 29.09.2017.)

Odluka Gradonačelnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

Izjava o zajedničkom kućanstvu za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

Ponovljeni Javni natječaj za davanje u zakup poslovni prostor Grabrina

Objava Projekta: "Prilogodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora Gornja Suubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica"   link Projekta 

Odluka o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za Obavljanje poslova prijevoza pokojnika  Obrazac ponude

Javni natječaj za davanje u zakup posl. prostor Grabrina

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

 

   

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

   

Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica koji će se realizirati tijekom 2017. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica.

 

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Prijavnica za financiranje programa/projekata udruga

Plan raspisivanja javnog poziva za programe i / ili projekte udruga

   

 

Pozivaju se svi zainteresirani redovni učenici srednjih škola i redovni studenti, koji imaju prebivalište na području grada Donja Stubica, a ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi, da dostave zahtjev i dokumentaciju za odobrenje stipendije u šk. – akad. godini 2016./2017.
Natječaj je otvoren do 15. studenoga 2016. godine, a u postupak rješavanja uzimati će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

 

Natječaj za za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u školskoj – akadademskoj godini 2016./2017.

Zahtjev za odobrenje stipendije u šk./akad.god.2016/2017.

Izjava o članovima kućanstva 2015.-2016.

   

Poziv na provjeru znanja - viši računovodstveni referent

Poziv na provjeru znanja - viši referent poslove Gradskog vijeća

 

   

Javni poziv Hrvatskih cesta nositeljima prava na nekretnine-DC307

 

Odluka o privremenom upravljanu i načinu korištenja Sportske dvorane pri Osnovnoj školi Donja Stubica  

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u JUO Grada Donja Stubica - viši računovodstveni referent

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u JUO Grada Donja Stubica - viši referent

Natječaji su objavljeni u NN br. 84, dana 21. rujna 2016. godine

 

   

Grad Donja Stubica u školskoj 2016./2017. godini sufinancira nabavu školskih udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole, koji imaju prebivalište na području Grada Donja Stubica, u iznosu od 300,00 kn, po učeniku.

Za ostvarivanje prava prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca ne smije iznositi više od 1,000.00 kuna.

Rok za podnošenje Zahtjeva je 12. rujna 2016. godine.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Gradskoj upravi grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, soba 41, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada www.donjastubica.hr. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koju treba priložiti.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 286-141.

Zahtjev za sufinanciranjem nabave udžbenika

Izjava o zajedničkom domaćinstvu

 

   

Obavijest biračima o podnošenju zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru

Objava biračima

   

Obavijest o Programu poticanja stanogradnje

   

Poništenje natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica

   

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica

   

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga u djelatnosti poljoprivrede koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2016. godinu

   

Obavještavamo Vas da je Krapinsko-zagorska županija objavila  slijedeće natječaje:

1.      Natječaj za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike u svrhu povećanja ekonomske veličine gospodarstva temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine.  Dokumentacija za natječaj na linku:http://kzz.hr/mladi-poljoprivrednici-2016

 2.      Natječaj za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te unapređenja poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/odrzivost-poljoprivredne-proizvodnje-2016

 3.      Natječaj za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za kupnju malih purića i nabavu hrane za male puriće  u cilju povećanja broja zagorskih purana kao autohtone pasmine domaćih životinja na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 14. srpnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/natjecaj-uzgoj-zagorskog-purana-2016-2

 4.      Objavljen je i Javni poziv za prijavu na 14. Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije. Rok za prijavu je 27. lipanj 2016. godine.

            Dokumentacija se nalazi na linku:  http://kzz.hr/14-natjecanje-oraca-prijava

   

Komunalna naknada za 2016. godinu

Obrazac prijava komunalne naknade za 2016.

Obaveza plaćanja poreza i spomeničke rente

Obrazac prijava poreza na kuće za odmor

   

Javni poziv za prikupljanje podataka o programima i manifestacijama radi uvrštavanja u jedinstveni pregled događanja tijekom turističke sezone 2016.

   

Javni poziv za za prijavu programa/projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Upute za prijavitelje

Prijavnica za financiranje programa/projekata

   

Grad Donja Stubica raspisao je Natječaj za odobravanje stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016., i to za: 20 učeničkih i 20 studentskih stipendija.

Odlukom gradonačelnika utvrđena su deficitarna zanimanja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016., za slijedeće obrazovne programe: medicina, strojarstvo, elektrotehnika, kineziologija, matematika, kemija i ekonomika poduzetništva. 

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Gradskoj upravi grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, soba 41, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koju treba priložiti.

Natječaj je otvoren do 16. studenoga 2015. godine i objavljen je na web stranicama Grada i na oglasnoj ploči grada Donja Stubica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 286-141.

Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Zahtjev za odobrenje stipendije u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Izjava o članovima kućanstva

   

Obavijest o objavi Javnog poziva za dostavu prijava za financijske potpore programa i projekata za 2016. godinu

   

Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 105 od 2. listopada 2015. godine.

 

 

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680