KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA DONJA STUBICA

 

Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 17. sjednici od 31.siječnja 2019. godine raspisalo je izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Donja Stubica. Izbori će se održati 31.ožujka  2019. Godine.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Donja Stubica sastavilo je i objavljuje kandidacijske liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Donja Stubica i to:

Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora Donja Stubica:

Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti – nositelj liste Boris Petriško

Socijaldemokratska partija Hrvatske–SDP – nositelj liste Višnja Zadravec

/files/Kandidacijske liste vijeca MO-D Stubica(1).doc

 

Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora Pustodol

Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti – nositelj liste Zdravko Stepan

/files/Kandidacijske liste vijeca MO Pustodol.doc

 

Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora Donja Podgora:

Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti – nositelj liste Željko Petriško

/files/Kandidacijska lista vijeca VMO D Podgora.doc

             

Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora Donji Hruševec

 Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti – nositelj liste Tihomir Gorupec

/files/Kandidacijska lista vijeca MO Donji Hrusevec.doc

 

Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora Gornji Hruševec

Socijaldemokratska partija Hrvatske–SDP i Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati-HNS – nositelj liste Mario Cesarec

/files/Kandidacijska lista vijeca MO Gornji Hrusevec.doc

 

Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora Gornja  Podgora, Milekovo selo i Hižakovec

Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti – nositelj liste Mario Jurina

/files/Kandidacijske liste vijeca MO G Podgora M selo Hizakovec.doc

 

  Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora Gornji Matenci  Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti - nositelj liste Mario Repar

/files/Kandidacijska lista vijeca MO Gornji Matenci.doc

 

Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora Donji Matenci

Bandić Milan 365- Stranka rada i solidarnosti – nositelj liste Dragan Bosec

/files/Kandidacijske liste vijeca MO Donji Matenci.doc

 

Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora Lepa Ves

Kandidacijska lista grupe birača - nositelj liste Dragutin Knezić

/files/Kandidacijska lista vijeca MO Lepa Ves.doc

 

Kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora Vučak

 Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – nositelj liste Juraj Haus

 Socijaldemokratska partija Hrvatske–SDP – nositelj liste Boris Kebet

  Kandidacijska lista grupe birača - nositelj liste Branko Vagan

/files/Kandidacijska lista vijeca MO Vucak.doc

 

 

 

Linkovi