JAVNI POZIV za prijavu Programa/Projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2020.godinu

Gradonačelnik Grada Donja Stubica objavljuje JAVNI POZIV za prijavu Programa/Projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2020.godinu.

Popunjene prijavnice podnose se preporučeno poštom na adresu: Grad Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica, u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVNICA ZA FINANCIRANJE UDRUGA – PRORAČUN 2020“

ROK za podnošenje Prijava je 10. veljače 2020.godine.

U nastavku uz JAVNI POZIV možete preuzeti i Obrasce I. i II. za prijavu Programa/Projekata

/files/Plan raspisivanja javnog poziva za programe udruga u 2020.doc

/files/Javni Poziv za prijavu programa projekta udruga za 2020(1).doc

/files/Prijavnica - OBRAZAC I_ i II_ za 2020godinu(2).doc

Linkovi