JAVNI POZIV za prijavu programa/projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2019. godinu

Grad Donja Stubica objavljuje javni poziv za prijavu projekata i programa udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2019.godinu.

Javni poziv je otvoren do 08. veljače 2019.godine.

Natječajna dokumentacija je dostupna u prostorijama Grada, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati i ovdje:

/files/prijavnica OBRAZAC I i II.doc

/files/Javni Poziv za prijavu programa projekta udruga za 2019.doc

Linkovi