JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA UDRUGA KOJI SU OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO I RAZVOJ GRADA DONJA STUBICA ZA 2021. GODINU

Grad Donja Stubica objavljuje Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2021.godinu.

  Javni poziv je otvoren do 12.veljače 2021.godine.

Natječajna dokumentacija je dostupna u nastavku obavijesti, a može se podići i u Gradskoj upravi Donja Stubica, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.“

/files/Javni Poziv za prijavu programa projekta udruga za 2021.doc

/files/Prijavnica OBRAZAC I i II za 2021godinu.doc

/files/Upute za prijavitelje programa Udruga za 2021.doc

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680