JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA DONJA STUBICA

Pozivaju se građani, udruge građana, vjerske zajednice, političke stranke, trgovačka društva, ustanove te druge pravne osobe s područja Grada Donja Stubica da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Donja Stubica.

 

Javna priznanja Grada Donja Stubica su:

 

 • Povelja Grada Donja Stubica-dodjeljuje se pojedincima, javnim i drugim ustanovama, lokalnim jedinicama samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i dr. institucijama za njihove izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvitku Grada Donja Stubica.
 • Plaketa, Diploma i Nagrada Grada Donja Stubica- dodjeljuju se pravnim osobama, ustanovama, udrugama građana te građanima s područja Grada Donja Stubica, koji su se svojim radom i zalaganjem naročito istakli u gospodarskom, kulturnom, umjetničkom, sportskom i drugom obliku društvenog života Grada Donje Stubice.
 • Zahvalnica Grada Donja Stubica- dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za razne donacije i pomoći Gradu Donja Stubica kao i za druge slične aktivnosti i oblike suradnje.
 •  

  Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati:

   

              - ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga

              - prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga

              - osobno ime/naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi

              - naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog

              - iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela priznanja

               - odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga(dosadašnje nagrade,objavljeni radovi, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i slično)

             

                          Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može se dati i posmrtno.

   

  Prijedloge za dodjelu javnih priznanja molimo dostaviti na adresu: Grad Donja Stubica, Povjerenstvo za javna priznanja Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica, ili putem e-maila: stubica@kr.t-com.hr

   

              Rok za dostavu prijedloga je 10. svibanj 2019.godine.

  Linkovi