JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

Grad Donja Stubica objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka.

Javna rasprava o prijedlogu Plana trajat će od 15. studenog do 23.studenog 2018.godine.

Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javne rasprave moguć je u Gradu Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, te na mrežnim stranicama Grada.

 

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedba na prijedlog Plana je do zaključno 23. studenog 2018.godine na adresu Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica.

detaljnije na:

/files/Javna rasprava- objava.pdf

/files/III ID UPU Jezercica-Zaluka_PP1_ODREDBEs.pdf

/files/III ID UPU Jezercica-Zaluka_PP2_OBRAZLOZENJEs.pdf

/files/III ID Zaluka-Jezercica_PP-2_2_ EK.pdf

/files/III ID Zaluka-Jezercica_PP-2_3_ elektroopskrba.pdf

/files/III ID Zaluka-Jezercica_PP-1_ namjena.pdf

/files/III ID Zaluka-Jezercica_PP-2_1_ promet.pdf

/files/III ID Zaluka-Jezercica_PP-2_6_ vio.pdf

/files/III ID Zaluka-Jezercica_PP-3_ uvjeti.pdf

/files/III ID Zaluka-Jezercica_PP-2_4_ rasvjeta.pdf

/files/III ID Zaluka-Jezercica_PP-2_5_ plin.pdf

 

Linkovi