Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Otvorena je javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Dokumenti za preuzimanje:

- Prijedlog Plana gospodarenja otpadom
- Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680