JAVNA RASPRAVA- PRIJEDLOG IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JEZERČICA - ZALUKE

Temeljem Nacrta prijedloga IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica - Zaluke, Gradonačelnik Grada Donja Stubica  utvrđuje prijedlog IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja Jezerčica - Zaluke za javnu raspravu.

Javna rasprava o prijedlogu Plana trajat će od 28. rujna 2020. do 5. listopada 2020. godine.

Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, radnim danom od 9,00 do 14,00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Grada – www.donjastubica.hr.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana na adresi Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, soba 29, Donja Stubica, dana 2. listopada 2020. godine s početkom u 17,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:

  • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
  • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
  • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 5. listopada 2020. godine na adresu Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, Donja Stubica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

/files/Objava- Javna rasprava o prijedlogu IV Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredjenja Jezercica-Zaluka.pdf

IV ID Zaluka-Jezercica_PP__tekst.pdf

IV ID Zaluka-Jezercica_PP-1. namjena.pdf

IV ID Zaluka-Jezercica_PP-2.1. promet.pdf

IV ID Zaluka-Jezercica_PP-2.2. EK.pdf

IV ID Zaluka-Jezercica_PP-2.3. elektroopskrba.pdf

IV ID Zaluka-Jezercica_PP-2.4. rasvjeta.pdf

IV ID Zaluka-Jezercica_PP-2.5. plin.pdf

IV ID Zaluka-Jezercica_PP-2.6. vio.pdf

IV ID Zaluka-Jezercica_PP-3. uvjeti.pdf

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680