JAVNA RASPRAVA - PRIJEDLOG IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA

Temeljem Nacrta prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donje Stubice, Gradonačelnik Grada Donja Stubica  utvrđuje prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donje Stubice za javnu raspravu.

Javna rasprava u trajanju osam (8) dana, održat će se u vremenu od 28. rujna 2020. do 5. listopad 2020. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Grada Donje Stubice, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje održat će se 2. listopada 2020. godine u Domu kulture u Donjoj Stubici, Golubovečka 7, s početkom u 16 sati.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostavljati zaključno do 5. listopada 2020. godine neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica, u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica, te u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna PPUG DS

 

/files/IV_ID_PPUG_2020_TEKST.pdf

/files/ODREDBE_2020_Pročišćeni.pdf

 

1 NAMJENA POVRSINA.pdf

2A PROMET.pdf

2B_Posta i elektron kom.pdf

2C1_Plinoopskrba.pdf

2C2_Elektroenergetika.pdf

2D1_Vodoopskrba.pdf

2D2_Odvodnja.pdf

3_1_Graditeljska bastina.pdf

3_2_Prirodno nasljedje.pdf

3_3_Uredjnje i zastita.pdf

4_1_GP_5000_KO.pdf

4_2_GP_5000_KO.pdf

4_3_GP_5000_KO.pdf

ZAHTJEVI_GRAĐANI_TABLICA.pdf

 

 

 

 

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680