IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA

Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 17. sjednici 31.01.2019.godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica.

/files/Odluka o raspisivanju izbora za clanove vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Donja Stubica.doc

/files/Odluka o provedbi izbora za clanove vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Donja Stubica.doc

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održat će se 31.ožujka 2019. godine.

/files/OBJAVA BIRACIMA.pdf

Odluka stupa na snagu 25. veljače 2019.godine a objavljena je u "Službenom glsaniku Krapinsko-zagorske županije" br. 6/19. 

Rokovi teku od dana 25. veljače 2019. godine (ponedjeljak) od 00:00 sati.

/files/Kalendar izbornih radnji.doc

potrebni obrasci:

/files/VMO 1 prijedlog kandididacijskih lista za clanove vijeca mjesnih odbora.doc

/files/VMO 2 prijedlog kandidacijske liste grupe biraca za clanove vijeca mjesnih odbora.doc

/files/VMO 3 Popis sa potpisima biraca koji podrzavaju kandidacijsku listu grupe biraca.doc

/files/VMO 4 ocitovanje o prihvacanju kandidature za clana vijeca mjesnih odbora.doc

sve informacije možete dobiti:

/files/Gradsko izborno povjerenstvo-telefonski brojevi.doc

/files/GIP Donja Stubica dezurstva(1).doc

 

Linkovi