Gradsko vijeće

1. Nikola Boromisa, struč.spec.ing. – predsjednik Gradskog vijeća

2. Jasminka Marija Cerc, dipl.ing.kemije

3. Mladen Mezdić

4. Sandra Belinić,prof.kineziologije -podpredsjednica Gradskog vijeća

5. Nada Dogan, dr.spec.ob.med.

6. Davor Glavač

7. Anita Hren

8. Ivan Štefek

9. Luka Tepeš, ing.građ.

10. Robert Glivar

11. Antun Haus, inž.strojarstva

12. Krunoslav Vnučec, dipl.oec. – podpredsjednik Gradskog vijeća

13. Zvonimir Lendrec

14. Miljenko Hrenek

15. Juraj Srebačić

Natječaji, javni pozivi, obrasci

 

Odluka Gradonačelnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

Izjava o zajedničkom kućanstvu za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih...

Svi obrasci