Gradsko vijeće

1. Nikola Boromisa, struč.spec.ing. – predsjednik Gradskog vijeća

2. Jasminka Marija Cerc, dipl.ing.kemije

3. Mladen Mezdić

4. Sandra Belinić,prof.kineziologije -podpredsjednica Gradskog vijeća

5. Nada Dogan, dr.spec.ob.med.

6. Davor Glavač

7. Anita Hren

8. Ivan Štefek

9. Luka Tepeš, ing.građ.

10. Robert Glivar

11. Antun Haus, inž.strojarstva

12. Krunoslav Vnučec, dipl.oec. – podpredsjednik Gradskog vijeća

13. Zvonimir Lendrec

14. Miljenko Hrenek

15. Juraj Srebačić

Natječaji, javni pozivi, obrasci

Objava Projekta: "Prilogodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora Gornja Suubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica"   link...

Svi obrasci