GRADU DONJA STUBICA 1.070.000 KUNA POTPORA OD MINISTARSTVA KULTURE

Ministarstvo kulture objavilo je popis odobrenih programa za financiranje u 2018. godini. U kategoriji investicijskih potpora, 1.000.000 kuna, Gradu Donja Stubica odobreno je za obnovu Fellerove ljekarne za prostor Kajkavijane, a Pučkom otvorenom učilištu Donja Stubica za uređenje prostora knjižnice odobreno je 50 tisuća kuna. Gradu Donja Stubica osigurano je i 15.000 kuna na nastavak istraživanja na lokalitetu Starog grada iznad centra Donja Stubice. Udruzi Kajkavijana iz Donje Stubice za nabavku informatičke opreme odobreno je 5.000 kuna. 

Linkovi