ANKETNI UPITNIK GRADA DONJE STUBICE VEZAN ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA DONJA STUBICA

Poštovani,

Adria Bonus d.o.o. iz Poreča (zajedno s partnerima) radi na izradi Strategije razvoja (SR) Grada Donja Stubica. Sa ciljem što kvalitetnijeg sagledavanja postojećeg stanja razvijenosti, a posebno budućeg razvoja, te određenih čimbenika koji su relevantni za realizaciju postavljenih zadataka, provodimo ovu anketu.
Molimo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete našim nastojanjima da što kvalitetnije izradimo Strategije razvoja. Mi smatramo da je to naš zajednički cilj i doprinos razvoju.
Treba naglasiti da je ovakav način planiranja jedna od temeljnih odrednica europske prakse.

Izrada Strategije razvoja Grada Donja Stubica financirana je temeljem Odluke o prihvatljivosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Klasa: 440-12/17-07-01-01/0202, Urbroj: 343-2120/01-18-002 od 13.04.2018. te Ugovora o financiranju, broj 923281/2018 Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“, koja će se provoditi u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

Anketni upitnik - Grad Donja Stubica

Linkovi