MLADI IZ STUBICE

U Gradu Donja Stubica u tijeku je provođenje projekta Lokalni program za mlade Grada Donja Stubica pod nazivom „Mladi iz Stubice“ za razdoblje od 2017. do 2021. godine koji se realizira uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku a u partnerstvu s Multimedijalnim centrom STUB-KLUB iz Donje Stubice i u suradnji sa Savjetom mladih grada Donja Stubica. Cilj projekta je donošenje strateškog dokumenta koji će se provoditi u petogodišnjem periodu kako bi se poboljšao status, položaj i razvoj mladih u gradu i okolici. Nacrt programa kao i potrebni dokumenti se nalaze na gradskim web stranicama pa se sukladno tome, poziva zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, javne i privatne ustanove u gradu te svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog Lokalnog programa, da se odazovu svojim pisanim prijedlozima.

Javna rasprava će se održati u utorak 17. listopada 2017. godine u 18.00 sati u prostorijama Multimedijalnog centra STUB-KLUB, Toplička 5, Donja Stubica. Cilj javne rasprave je upoznavanje javnosti s lokalnim programom i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s nakanom donošenja kvalitetnog i provedivog zakonskog okvira za unapređenje svekolikog položaja mlade populacije na području Donje Stubice.

Nacrt prijedloga Lokalnog programa nalazi se na web stranicama Grada Donja Stubica.

Linkovi