OBAVIJEST O PROVOĐENJU OBVEZNE SUSTAVNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA

Djelatnici Veterinarske stanice Zlatar Bistrica d.o.o., SANIVET DDD službe provesti će uništavanje glodavaca na Vašem domaćinstvu.Trovanje glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih meka na mjesta gdje se običnoglodavci pojavljuju (gospodarske zgrade, podrum, dvorište, eventualno tavan,).

Ukoliko meke budu pojedene u roku od pet dana nakon postavljanja, obavijestite nas na broj telefona  099/ 261 8729 ili 091/ 230 0599 radnim danom od 08.00 do 15.00 sati da se iste nadopune.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode građani se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

   1.  Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje glodavca pružajući sve tražene

        informacije i omogućiti pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke

   2.  Odstraniti iz dvorišta i podruma  smeće, a osobito otpatke hrane

   3.  Za čitavo  vrijeme  trajanja  deratizacije  onemogućiti  malodobnoj  djeci  pristup na  

        mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce

   4.  Spriječiti životinjama, kućnim ljubimcima, pticama dodir sa otrovnim mekama

   5.  Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane meke

Mole se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu. 

IZLAGANJE OTROVA ZA GLODAVCE PROVODIT ĆE SE U PERIODU  OD 02.10.2017. DO 17.10.2017. OD 08.00 DO 16.00 SATI,  A PROVODIT ĆE SE OD CENTRA PREMA PERIFERIJI GRADA DONJA STUBICA

Napomena:  Troškove provedbe deratizacije snosi Grad Donja Stubica

 

 

OPERATIVNI PLAN RADA

I.Opis mjere koja se provodi:

  • PREVENTIVNA SUSTAVNA DERATIZACIJA KAO OPĆA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA U 2017. GODINI

II.Vremenski i prostorni raspored radova:

1.Radni dan

Toplička

Trg Matije Gupca

Golubovečka

2.Radni dan

Park M. Vrhovca

Kolodvorska

Župana Vratislava

Ulica I. Peštaja

Matenačka

Ivana Znike

Jozefine Oršić

3.Radni dan

Grobljanska

Nova ulica

Podgorska

Obrtnička

4.Radni dan

Dubrovačka

Katarine Patačić

Marčinkovo

5.Radni dan

Pustodol

6.Radni dan

Donja Podgora

7.Radni dan

Gornja Podgora

8.Radni dan

Milekovo Selo

9.Radni dan

Hižakovec

10.Radni dan

Matenci

11.Radni dan

Lepa Ves

12.Radni dan

Vučak

13.Radni dan

Hruševec

14.Radni dan

Groblja, vodoopskrbni objekti

III.Okvirno vrijeme radova:

  • Akcija se planira provesti tijekom mjeseca listopada u roku od 14 radnih dana, od 02.10. do 17.10. u radnom vremenu od 08.00 do 16.00 sati

IV.Način izvješćivanja

  • Građani će se obavijestiti pismeno najmanje 3 dana prije početka akcije putem obavijesti koje će biti polijepljene na vidljivim mjestima
  • Naručitelj, stručni nadzor i sanitarna inspekcija će se svakodnevno, prije početka radova izvješćivati putem elektronske pošte o planu rada za taj radni dan

V.Sredstva koja će se koristiti:

  • Antikoagulanti II. generacije:
    • RATIMOR ŽITNI MAMAC - aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon 0,005 g/kg
  • RATIMOR PARAFINSKI BLOKOVI (100 i 20 g) - aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon 0,005 g/kg
  • STORM PARAFINSKI BLOKOVI (4 g) – aktivna tvar i udio u sredstvu: flokumafen 0,005 g/kg
  • Tekst na deratizacijskoj kutiji prema obrascu 3 Pravilnika o načinu provedbe ( NN 35/ 07):

                            DERATIZACIJSKA MEKA

ŠTETNA TVAR – NE DIRATI – NE PREMJEŠTATI!
 

Naziv izvođača i adresa:

VETERINARSKA STANICA

ZLATAR BISTRICA d.o.o.

SANIVET DDD SLUŽBA

Bistrička cesta 2, 49282 Konjščina

Telefon: 099 2618 729

Vrsta otrova:

a) antikoagulant I generacije

b) antikoagulant II generacije
Antidot: Vitamin K1

Dežurni telefon u slučaju otrovanja: 099 261 8729

 

Sanivet DDD služba:

Drago Vincek, mag.sanit.ing.

Linkovi